Міждисциплінарне відкрите онлайн-заняття в межах співпраці зі стейкхолдерами

14 травня 2021 року в межах вивчення дисципліни «Банківські операції» та в рамках плану роботи студентського наукового гуртка  «Фінансовий клуб» викладачка Дроботя Я. А., к. е. н., доцентка кафедри фінансів, банківської справи та страхування, провела онлайн-зустріч для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» за участю  Вікторії Петренко, кредитного спеціаліста ТОВ «Мікрокредит». Цей захід був міждисциплінарний, оскільки, крім студентів 2 курсу, на нього були запрошені студенти 4 курсу, які вивчають дисципліну «Фінансове посередництво»  (викладачка Бражник Л. В., к. е. н., доцентка кафедри фінансів, банківської справи та страхування). Захід був організований під керівництвом Безкровного О. В., заступника декана зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», к. е. н., доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування, який звернувся до присутніх зі вступним словом і наголосив на важливості співпраці зі стейкхолдерами у процесі отримання професійних знань.

Вікторія  Петренко ознайомила здобувачів вищої освіти з особливостями роботи ТОВ «Мікрокредит», розповіла про історію формування та структуру цієї парабанківської фінансової організації, її кредитні продукти та вимоги до працівників.

Студентам було надзвичайно цікаво, вони отримали приємні враження від лекції, активно ставили запитання стосовно переваг парабанківських структур порівняно із банківськими, обмежень у наданні кредитів, переваг різних кредитних продуктів організації, цікавились перспективами щодо працевлаштування. Онлайн-лекція та фінансова гра, яку провела пані Вікторія, надали практичні знання щодо діяльності парабанківських фінансових структур у межах вивчення дисциплін «Банківські операції» та «Фінансове посередництво».

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування  висловлює подяку стейкхолдеру ТОВ «Мікрокредит» і її кредитному спеціалісту Вікторії Петренко за співпрацю та вклад у професійне становлення наших здобувачів вищої освіти! 

 

Аудиторія: 

Діяльність: