Меморандум про співпрацю та партнерство

 
3 червня 2024 року до Полтавського державного аграрного університету завітали директор Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ПНДЕКЦ) Тарас Бойко та  завідувач відділу економічних досліджень центру Сергій Марчишинець, щоб підписати меморандум про співпрацю та партнерство між двома інституціями.
 
Цей Меморандум започатковує новий етап співпраці ПДАУ та ПНДЕКЦ, спрямований на спільне виконання актуальних завдань  у процесі підготовки фахівців, наукових досліджень та інформаційного обміну.
 
Основні напрями співпраці, визначені меморандумом:
• науково-дослідна діяльність: спільні проєкти (програми), створення спільних науково-дослідних колективів, розроблення науково-методичних та інформаційно-аналітичних матеріалів;
 • інформаційно-просвітницька діяльність: проведення спільних заходів, таких як круглі столи, семінари, симпозіуми, конференції, форуми тощо;
 • підготовка фахівців: упровадження передового науково-професійного досвіду в освітній процес, надання можливості проведення навчання за участю спеціалістів сторін-партнерів;
 • наукові дослідження: спільне проведення наукових досліджень і публікація їх результатів у наукових журналах і збірниках;
 • рецензування: спільне рецензування наукових, методичних і навчальних видань;
 • академічна мобільність: сприяння академічній мобільності науково-педагогічних працівників Університету і персоналу ПНДЕКЦ.
 
Керівництво ПДАУ сподівається, що ця співпраця сприятиме розвитку кадрового потенціалу України.