Круглий стіл на тему «Сучасні вимоги до підготовки докторів філософії спеціальності 210 Агрономія»

 

17 листопада 2023 року для здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 Агрономія було проведено змістовний круглий стіл. В організації цього заходу взяли участь: завідувачка аспірантури Олена Сіренко, гарант ОНП Сергій Поспєлов, члени робочої групи ОНП Людмила Білявська і Максим Кулик.

Здобувачі прослухали змістовну інформацію про раціональне планування та проведення наукових досліджень, специфіку агрономічних експериментів, особливості написання фахових наукових публікацій, важливість мотивації під час виконання освітньої і наукової складових, процедуру поточної атестації та порядок проходження заключної, проходження усіх етапів захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 Агрономія.

Жвава дискусія та змістовні запитання й відповіді учасників круглого столу свідчать про значну зацікавленість слухачів і потребу проводити подібні заходи в майбутньому.

 

 

Аудиторія: 

Діяльність: