Круглий стіл на тему «Обговорення сучасних вимог МОН щодо підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

На факультеті агротехнологій та екології ПДАА започатковано серію наукових засідань із здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 201 «Агрономія».

Було проведено круглий стіл на тему «Обговорення сучасних вимог МОН щодо підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 201 ״Агрономія״».

Модератор – Кулик Максим.

Спікери:

Білявська Людмила, к. с-г. н., доцент;

Бараболя Ольга, к. с-г. н., доцент;

Кулик Максим, д. с-г. н., доцент;

Поспєлов Сергій, д. с-г. н., доцент;

Сіренко Олена, к. е. н., доцент.

Учасники: здобувачі вищої освіти освітнього ступеня магістра, здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії, усі бажаючі.

 

План

  1. Загальні вимоги МОН щодо підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 201 «Агрономія» (Поспєлов Сергій).

  2. Послідовність виконання індивідуального плану освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 201 «Агрономія» (Сіренко Олена).

  3. Особливості проведення досліджень, узагальнення отриманих даних і послідовність написання дисертації (Кулик Максим).

  4. Специфіка досліджень рослинництва (Бараболя Ольга).

  5. Селекційно-насінницькі дослідження (Білявська Людмила).

  6. Запитання – відповідь.

  7. Підбиття підсумків.

 

 

Аудиторія: 

Мітки: 

Діяльність: