Індивідуальна освітня траєкторія здобувача вищої освіти ПДАУ

На факультеті обліку та фінансів згідно з регламентними документами вишу постійно ведеться виховна робота. Так, 9 лютого 2021 року було проведено кураторську годину для студентів першого курсу 2-ї групи спеціальності 071 «Облік і оподаткування», на цей захід був запрошений начальник навчального відділу ПДАУ к. е. н., доц. Дорошенко А. П.

Необхідність проведення цього заходу зумовлена початком з 5 березня поточного року процедур вибору здобувачами вищої освіти ПДАУ індивідуальної освітньої траєкторії, що реалізується через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання.

Андрій Дорошенко пояснив студентам структуру та змістовне наповнення відповідного Положення про забезпечення права на вибір навчальних дисциплін студентами. Також зосередив увагу здобувачів на різновидах вибіркових каталогів, кількості позицій для вільного вибору та на подальших змінах у їхньому навчальному процесі (робота у персональному електронному кабінеті, коригування розкладу, участь у нових «змішаних» академічних групах).

Здобувачі вищої освіти з оптимізмом сприйняли інформацію, подану на заході, оскільки вже зараз розуміють, що індивідуальна освітня траєкторія – це персональний шлях реалізації особистісного потенціалу кожного студента в сучасній економічній освіті.

 

Аудиторія: 

Діяльність: