Доброчесність – норма життя сучасного бухгалтера!

У Полтавській державній аграрній академії постійно ведеться робота з підтримки механізмів забезпечення академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу. Ця система принципів запроваджується у виші вже тривалий час, і наразі можна говорити про перші успіхи.

Активно до популяризації принципів академічної доброчесності серед студентської спільноти факультету обліку та фінансів долучаються куратори. Так, 10 березня 2021 року очільниця відділу із забезпечення освіти дорослих та інноваційного розвитку к. е. н. Вараксіна О. В. і кураторка к. е. н., доцентка Пономаренко О. Г. провели для студентів 1 курсу ОПП «Облік і оподаткування» тематичну зустріч «Що таке академічна доброчесність?». Її метою було ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними принципами розроблення та впровадження механізмів забезпечення академічної доброчесності у навчальних закладах, вивчення успішного досвіду України та зарубіжних країн із розроблення регулятивних процедур для контролю над дотриманням норм академічної доброчесності.

Учасники зустрічі від студентства мали вдалу нагоду поділитися своїм першим досвідом застосування норм академічної доброчесності (у першому навчальному семестрі була виконана курсова робота з дисципліни «Економічна теорія» та відбулася перевірка оригінальності матеріалів), обговорити важливі для себе питання, почути критичні відгуки та озвучити власні переконання, що стосуються елементів академічної доброчесності: розроблення кодексів честі, прояву доброчесності у викладанні, методів роботи викладачів зі студентами, взаємин «студент – викладач – адміністрація».

Особлива увага була приділена кваліфікації порушень академічної доброчесності, таких як академічний плагіат, фабрикація, обман, списування, хабарництво та деталізації правових аспектів відповідальності за них.

У підсумку студенти 1 курсу ОПП «Облік і оподаткування» підписали Декларацію про академічну доброчесність.

Ця успішно проведена зустріч дає підстави продовжувати практику запрошення на комунікаційний майданчик фахівців із тематичних напрямів не тільки з професійної проблематики, а й із питань реформування системи вітчизняної вищої освіти.

 

Загальною практикою для нашого ЗВО може стати також захід кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, що буде проведений у квітні 2021 року, – конкурс есе «Академічна доброчесність очима студента» серед здобувачів ОПП «Облік і оподаткування», що вивчають дисципліну «Методологія наукових досліджень в обліку», та членів наукового гуртка «Клуб сучасного бухгалтера».

 

І тут будуть фото заходу

 

Аудиторія: 

Діяльність: