Акредитаційна експертиза освітньо-наукової програми Економіка за спеціальністю 051 Економіка

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 19.05.2021 р. № 1083-Е, Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 977 та відповідно до Тимчасового порядку проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку, затвердженого рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 17.03.2020 р. (протокол № 6) В Полтавській державній аграрній академії з 01 червня по 03 червня 2021 року буде проведена акредитаційна експертиза освітньо-наукової програми  Економіка за спеціальністю 051 Економіка за третім рівнем вищої освіти із використанням технічних засобів відеозв’язку.

Програма візиту