Академічний текст: етичний кодекс науковця

29 березня 2024 року відбулася зустріч здобувачів вищої освіти факультету обліку та фінансів на тему «Академічний текст: етичний кодекс науковця». Організаторами заходу популяризації академічної доброчесності були декан факультету Олександр Безкровний, начальник навчального відділу Андрій Дорошенко та відповідальна за академічну доброчесність на факультеті Людмила Бражник.

Спікерка зустрічі –  завідувачка кафедри гуманітарних та соціальних дисциплін Наталія Сизоненко.

Зі вступним словом щодо етичних принципів Кодексу академічної доброчесності виступили Олександр Безкровний, Людмила Бражник і наголосили на важливості дотримання академічної доброчесності, оскільки це забезпечує довіру до результатів навчання, передбачає самостійне отримання знань і розвиток власних пошуково-аналітичних здібностей.

Протягом зустрічі Наталія Сизоненко наголошувала на таких питаннях:

  • значення поняття  «академічний текст»;
  • сутність етики науковця;
  • цінності, покладені в основу Етичного кодексу ученого України;
  • етичні принципи, яких має дотримуватися учений як автор.

Спікерка зазначила, що основна мотивація діяльності вченого –  прагнення до пізнання та бажання збагатити науку новими знаннями. Тільки реальний творчий внесок у наукову роботу може слугувати критерієм авторства, а соціальна відповідальність кожного науковця за оприлюднений академічний текст уможливлює довіру суспільства до результатів наукових досліджень.

Академічний текст, створений здобувачами вищої освіти і науково-педагогічними працівниками як суб’єктами академічної діяльності, має неухильно спиратися на основні правила, зазначені в Етичному кодексі ученого України.