28 березня 2024 року в Полтавському державному аграрному університеті відбулося чергове засідання ради з якості вищої освіти Університету.

 

З інформацією про аналіз стану забезпечення якості освітньої діяльності під час реалізації освітньо-наукової програми Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва та заходи задля реалізації перспектив її розвитку виступив Богдан ШАФЕРІВСЬКИЙ, голова ради з якості вищої освіти спеціальності Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Також було обговорено питання стосовно реалізації заходів щодо підвищення якості вищої освіти та освітньої діяльності за освітньою програмою Бізнес-адміністрування другого (магістерського) рівня вищої освіти за результатами акредитаційної експертизи, що підготувала голова ради з якості вищої освіти спеціальності Менеджмент Тетяна САЗОНОВА.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Олексій БУРЛАКА, голова ради з якості вищої освіти спеціальності Автомобільний транспорт, доповів про результати моніторингу формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти та узагальнені результати опитування студентів щодо процедури вибору навчальних дисциплін.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ще одним актуальним питанням порядку денного засідання було обговорення результатів аналізу стану документації з організації освітнього процесу та перспективи розвитку системи документообліку в Університеті,  які презентувала Людмила ШУЛЬГА, керівниця навчально-наукового центру забезпечення освітньої діяльності та якості освіти. Під час засідання також було розглянуто пропозицію про створення робочої групи для розгляду рекомендацій щодо вдосконалення окремих локальних нормативних документів Університету, які були надані експертними групами та галузевими експертними радами за результатами проведення акредитаційних експертиз освітніх програм у 2023/2024 навчальному році.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
За підсумками засідання було ухвалено відповідні рішення, котрі сприятимуть розбудові системи внутрішнього забезпечення якості освіти в ПДАУ. 


Щиро дякуємо членам ради з якості вищої освіти Університету за конструктивну роботу та професійну взаємодію!