Звітування здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії

Звітування здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії

30 червня 2022 року на кафедрі паразитології та ветеринано-санітарної експертизи факультету ветеринваної медицини Полтавського ДАУ відбулося засідання в режимі онлайн за участттю здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина, їх наукових керівників та співробітників кафедри. Організатором та модератором зустрічі була гарант освітньо-наукової програми Ветеринарна медицина, завідувач цієї кафедри, д. вет. н., професорка Валентина Євстаф’єва.

Метою заходу було звітування здобувачів щодо виконаної запланованої роботи впродовж 2021–2022 навчального року згідно індивідуального плану, яка включає освітню та наукову складові освітньої програми. Головуюча заходу Валентина Євстаф’єва, надавала слово кожному з аспірантів з метою висвітлення змісту проведеної ними роботи. Зокрема, здобувачі 1-го та 2-го курсів розповідали про поточну ситуацію щодо виконання освітньої складової ОП, а саме: які навчальні дисципліни вивчали, як завершили заліково-екзаменаційну сесію, результати підсумкового контролю успішності. Окрім того, здобувачі 1–3-го курсів обговорювали й питання виконання наукової складової ОП: на якому етапі знаходиться процес написання дисертаційної роботи, які праці опубліковані, в яких виданнях, результати апробації виконаної роботи тощо. До звітування, також, долучалися й наукові керівники здобувачів та співробітники кафедри.

Отож, звіт здобувачів пройшов досить жваво та успішно.