Звіт про проведення наукових заходів на кафедрі економіки підприємства за 2016 рік.

Звіт про проведення наукових  заходів на кафедрі економіки підприємства за 2016 рік. 

Дата проведення

Зміст заходу

Категорія учасників

 

24 лютого 2016 р.

Теоретичний семінар «Підприємництво в ринковій економіці та його особливості в сільському господарстві» 

Викладачі

31 березня 2016 р.

 

Міжкафедральна конференція за результатами проходження комплексної практики з фаху студентами факультету економіки та менеджменту ОКР «Спеціаліст»  Викладачі, студенти

19 травня 2016 р.

Методичний семінар «Інтерактивні методи навчання як чинник розвитку освітніх технологій» 

Викладачі

25 травня 2016 р.

Круглий стіл «Розвиток виробництва органічної продукції в агропродовольчій системі України» 

Викладачі, студенти

13 вересня 2016 р. .

Міжкафедральна конференція за результатами проходження стажування з фаху студентами факультету економіки та менеджменту ОКР «Магістр» Викладачі, студенти

 

Виконавець:

к.і.н., доцент,

доцент кафедри економіки підприємства                                     Помаз Ю. В.

 

 

Завідувач кафедри економіки підприємства

д.е.н., професор                                                                   Макаренко П.М.