ЗВІТ НАУКОВОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2018 - 2019 РІК

Дата проведення

Зміст заходу

Категорія учасників

Листопад 2018 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ефективне функціонування аграрного сектору в контексті стратегії стійкого розвитку»

Викладачі кафедри, здобувачі вищої освіти

Лютий

2019 р.

Теоретичний семінар «Глобалізаційні виклики та розвиток економіки України»

Викладачі кафедри

 

Березень 2019 р.

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наукове забезпечення економічного розвитку, правового регулювання і управління в агропромисловому комплексі»

Викладачі кафедри, здобувачі вищої освіти

Квітень

2019 р.

Круглий стіл «Розвиток виробництва органічної продукції в агропродовольчій системі України» (квітень 2019 р.).

Викладачі кафедри, здобувачі вищої освіти

Травень 2019 р.

Методичний семінар «Новітні технології в навчальному процесі при викладанні економічних дисциплін»

Викладачі кафедри

Завідувач кафедри економіки підприємства

д.е.н., професор                                                                                                                                Макаренко П.М.