Зустріч із першокурсниками факультету обліку та фінансів на тему "Академічна доброчесність: навчання заради успіху!" (01.09.23 р.)

"Академічна доброчесність: навчання заради успіху!"

Стартував новий навчальний рік у Полтавському державному аграрному університеті. Для розвитку вищої освіти вкрай важливою є інтеграція зусиль у питанні дотримання учасниками освітнього процесу норм і принципів академічної доброчесності.

Саме тому за доброю традицією на факультеті обліку та фінансів деканом факультету Людмилою Дорогань-Писаренко, завідувачкою навчально-методичного кабінету Тетяною Япринець та відповідальною за академічну доброчесність на факультеті Людмилою Бражник було зорганізовано і проведено зустріч зі студентською спільнотою.

Тетяна Сергіївна наголосила на важливості дотримання постулатів академічної доброчесності, її локальне нормативне забезпечення, принципи і норми, можливі прояви недоброчесності та відповідальність за них, контрольні функції колегіальних органів.

     

Спікером також було акцентовано увагу на особливостях функціонування Комісії з академічної доброчесності та Комісії з етики та управління конфліктами ПДАУ. По закінченню зібрання кожен здобувач вищої освіти підписав Декларацію про дотримання академічної доброчесності і зобов’язався здійснювати свою освітню, наукову, творчу діяльність, дотримуючись корпоративної культури Університету з урахуванням норм академічної доброчесності.

Формуймо доброчесне суспільство разом!