Зустріч академічної спільноти з метою покращення якості освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії

Зустріч академічної спільноти з метою покращення якості освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії

 

27 січня 2021 року в деканаті факультету ветеринарної медицини відбулася зустріч академічної спільноти, метою якої було покращення якості освітніх послуг для аспірантів шляхом перегляду та внесення пропозицій щодо змін в освітньо-науковій програмі зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».

На захід були запрошені Олег Кручиненко, гарант освітньо-наукової програми зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина», д. вет. н., доц.; Сергій Кулинич, декан факультету ветеринарної медицини, д. вет. н., проф.; Тамара Шаравара, проректорка з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку, д. і. н., проф.; Валентина Євстаф’єва, завідувачка кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи, д. вет. н., проф.; Василь Бердник, завідувач кафедри нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин, д. вет. н., проф.; Андрій Замазій, д. вет. н., проф.; Максим Петренко, заступник декана з навчальної роботи, к. с.-г. н., доц.; Сергій Шейко, к. ф. н., доц.; Алла Ільченко, к. п. н., доц.; Яніна Тагільцева, к. ф. н., доц.

 

Під час обговорення наповнення освітньо-наукової програми зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії та способів її покращення було запропоновано розширити перелік компетентностей освітньої програми і програмних результатів навчання для дисциплін загальноосвітнього профілю з метою збільшення їхньої різноманітності та організаційних можливостей вибору для здобувачів вищої освіти.