засідання аспірантів "ДЕКА" кафедри економіки та міжнародних економічних відносин разом із засіданням Ради молодих учених Полтавської державної аграрної академії.

14.04.2021р. Чергове засідання  аспірантів "ДЕКА" кафедри економіки та міжнародних економічних відносин ми поєднали із засіданням Ради молодих учених Полтавської державної аграрної академії. Дякуємо Світлані Зорі, к.е.н., доценту, доценту кафедри фінансів, Голові Ради молодих вчених ПДАА, за конструктивний діалог, актуальну інформацію про досягнуті результати та стратегічні цілі діяльності Ради молодих учених. Наші аспіранти отримали багато корисної інформації щодо пріоритетних напрямів наукових досліджень, грантові пропозиції для молодих учених, можливості академічної та наукової мобільності, а також отримали soft skills у процесі наукової комунікації.

Рада молодих вчених ПДАА є колегіальним виборним дорадчим органом, створеним з метою захисту прав та інтересів молодих вчених, що навчаються або працюють в університеті, зокрема з питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Рада молодих вчених ПДАА діє на громадських засадах. Робота Ради ґрунтується на принципах: свободи наукової творчості; добровільності, колегіальності, відкритості; рівності права осіб, які навчаються або працюють в університеті, на участь у діяльності Ради молодих вчених.

Склад Ради молодих вчених ПДАУ формується з молодих вчених (вчені віком до 35 років, які мають вищу освіту не нижче другого – магістерського рівня, або вчені віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі), які представляють факультети / інститути,
навчаються та / або працюють в університеті.

Основними завданнями Ради молодих вчених ПДАУ є:

сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу молодих вчених;

сприяння взаємодії між молодими вченими та університетом, розвитку міжвузівської та міжнародної співпраці молодих науковців;

консультативна підтримка молодих вчених щодо здійснення наукової діяльності;

сприяння залученню молодих вчених до участі у конкурсах наукових робіт, формування колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проектів;

підтримка молодих вчених у проведенні ними науково-організаційних, наукових та освітніх заходів;

сприяння розвитку і вдосконалення наукової сфери України та її інтеграції до світового та Європейського дослідницького простору.