Запрошуємо VIII Міжнародно науково-практичнау інтернет- конференцію «Хімія, біотехнологія, екологія та освіта»

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.
Форма участі у конференції: заочна (участь без доповіді) та очна (Zoom-конференція (онлайн)).
 
Напрями роботи конференції
 
✓ Актуальні питання хімії та біотехнології
✓ Хімія, екологія та здоров'я людини
✓ Проблеми фахової та методичної підготовки з хімії та біотехнології у ЗВО
✓ Сучасні проблеми агропромислового комплексу
 
Для участі у конференції необхідно до 14 травня 2024 р. (включно) надіслати заявку на участь у конференції (форма додається), тези доповідей та квитанцію про оплату організаційного внеску за паперовий варіант збірника на e-mail: bioteh.himia@pdaa.edu.ua bioteh.himia@ukr.net
 
Файли назвати: Петренко_Заявка, Петренко_Тези, Петренко_Оплата
 
Матеріали тез доповідей повинні відображати вирішення проблеми, бути ретельно відредаговані й вивірені, не містити текстових запозичень (плагіату) та відповідати принципам академічної доброчесності. Усі надіслані матеріали будуть перевірені на плагіат за допомогою системи Unicheck.
 
Координатор заходу: Короткова Ірина Валентинівна, контактний телефон: +38 (050) 702-38-58
Участь у конференції, Сертифікат та електронний збірник тез безкоштовні!
Для бажаючих отримати паперовий варіант збірника сума організаційного внеску – 350 грн.
Оплата організаційного внеску за паперовий збірник здійснюється на картку ПАТ КБ «Приватбанк».
 
П.І.Б. одержувача платежу: Благодарь Катерина Сергіївна
Номер картки: 4149 4993 8021 9269
Обов’язково зазначити призначення платежу: Організаційний внесок за друкований примірник
Збірника матеріалів конференції від ... (прізвище та ініціали автора) та повну адресу отримувача.