Запобігання корупції

Нормативно-правова база з питань запобігання корупції

Положення з питань запобігання корупції

Повідомити про корупцію

ВСТУПНИКУ
про уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції

  Корупція залишається однією з найбільш актуальних проблем сучасності.  Корупція в освіті,  на жаль, є доволі поширеним явищем. У системі освіти  вона найчастіше сконцентрована у відносинах між працівниками закладу вищої освіти (адміністрація, науково-педагогічні працівники, педагогічні працівники), вступниками, студентами та батьками, чиї діти навчаються або планують навчатися у закладі вищої освіти.
   Корупція в закладах вищої освіти підриває якість освіти та гальмує розвиток суспільства. Якщо система освіти недоброчесна та лояльна до корупції - якість освіти, яку отримають здобувачі вищої освіти, буде відповідною. Потім  такі «фахівці» підуть в лікарні, заклади освіти, на державну службу та у різні компанії і понесуть із собою «вірус корумпованості та недоброчесності». Молодь, яка пройшла крізь корумповану систему освіти, у майбутньому користуватиметься принципами корупції, вважатиме її нормальним засобом вирішення справ і навчатиме цьому своїх дітей, створюючи цим своєрідне замкнене коло у державі.
Тому, для того, щоб не допустити поширення корупції в Полтавському державному аграрному університеті, для дотримання правил доброчесності, запобіганню  проявам корупції, до вступної кампанії 2022  залучається фахівець уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції (далі - Уповноважений), який спроможний запобігти   корупційним або пов’язаних з корупцією правопорушенням.
Уповноважений працює  самостійно  у межах Університету і відповідальний за формування та ефективність системи запобігання та виявлення корупції.
   Основні завдання Уповноваженого під час вступної кампанії 2022:
 реалізація принципів прозорості та доброчесності під час вступної кампанії;
 контроль за дотриманням антикорупційного законодавства;
 організація роботи каналів для отримання повідомлень про порушення вимог законодавства під час вступної кампанії;
 контроль за реалізацією інструментів запобігання порушенню вимог антикорупційного законодавства;
 надання методичної та консультаційної допомоги з питань запобігання та виявлення корупції;
 формування обізнаності у питаннях запобігання та виявлення корупції;
 розгляд повідомлень про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 забезпечення захисту прав викривачів тощо.

       Про порушення вимог антикорупційного законодавства, здійснення корупційних злочинів з боку працівників університету Уповноваженого можна повідомити:
- усно чи листом за адресою:   вул. Сковороди 1/3, м. Полтава,  36003, Полтавський державний аграрний університет (Адміністративний корпус, юридичний відділ).
˗ електронний листом на пошту:  Stop.koruptsiia@pdaa.edu.ua
˗ за номером:  0532-56-99-23 (Пивоваренко Оксана Володимирівна)

Важливо знати, що повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», які можуть бути перевірені.