Залучаємо до аудиторних занять професіоналів-практиків

Працюючи над удосконаленням освітнього процесу, професор кафедри публічного управління та адміністрування Олександр Галич залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків. Зокрема, в межах вивчення дисципліни «Дорадництво» директор ТОВ «Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба» Світлана Андрієнко погодилася поділитися практичним досвідом зі здобувачами вищої освіти освітньо-професійної програми Маркетинг (гарант програми другого (магістерського) рівня вищої освіти – професор Володимир Писаренко). Під час лекційного заняття пані Світлана розповіла про організацію та діяльність дорадчих служб.