«Європейський інтеграційний вектор для України: основні переваги та недоліки».

18 листопада 2013 року кафедрою економіки підприємства було проведено круглий стіл на тему: «Європейський інтеграційний вектор для України: основні переваги та недоліки».

Актуальність. Вибір напряму інтеграції для України є одним із найважливіших складових подальшого розвитку національної економіки країни, оскільки напрям економічної інтеграції країни значною мірою впливає на економічне співробітництво та взаємозв’язок між країнами на міжнародному рівні.

Мета проведення круглого столу: оцінка негативних та позивних чинників інтеграції України до Європейського Союзу.
На засіданні даного круглого столу були присутні викладачі Інституту економіки та бізнесу Полтавської державної аграрної академії, студенти.
Загальна кількість присутніх склала – 24 особи.
Організатор заходу – кафедра економіки підприємства.
Активну участь у підготовці круглого столу прийняли викладачі кафедри економіки підприємства П. М. Макаренко, О. В. Калініченко, Ю. В. Помаз, О. М. Вольнова, О. Д. Плотник, О. О. Сосновська, Л. М. Березіна, С. В. Писаренко, Л. М. Демиденко.
На засіданні круглого столу були проаналізовані основі чинники впливу на процеси економічної інтеграції України до ЄС, розглянуті напрями співробітництва України та країн ЄС в інвестиційній сфері та напрямки зовнішньоторговельного співробітництва України з країнами Європейського Союзу.
Доповідачі круглого столу проінформували присутніх про основні позитивні та негативні наслідки євроінтеграційного вектору для України, серед яких були відзначені недоліки у торгівельній сфері, посилення незаконної трудової міграції громадян України та низка інших чинників.