Взаємодія зі стейкхолдерами щодо оцінки та вдосконалення освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» (магістр)

Кафедра економічної теорії та економічних досліджень у світлі розвитку освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» налагоджує співпрацю з компанією ПРАТ СК "ПЗУ Україна". Тож 18 листопада 2021 року до реалізації освітнього процесу з дисципліни «Цифровий аналіз фінансових даних» була залучена фінансова консультантка Раїса Авраменко, яка провела для майбутніх фахівців лекцію на тему «Аналіз Блокчейн-технологій».

Пані Раїса зосередила увагу аудиторії на питанні цифрових можливостей блокчейну у сфері послуг і розглянула проблеми цифрової адаптації потенційних користувачів, також розповіла про застосування блокчейн-технологій у системі соціального страхування та системі охорони здоров’я.

Активну участь у дискусії між практиком і студентами узяли і викладачі дисциплін аналітичного та контрольного спрямування к. е. н., доценти Кононенко Ж. А. та Чіп Л. О.

Викладацький колектив кафедри економічної теорії та економічних досліджень висловлює вдячність представниці СК "ПЗУ Україна" за плідну співпрацю у напрямі вдосконалення підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування»!