Виїзне заняття до Групи компаній "КМ"

14 липня 2021 року здобувачі вищої освіти спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини та 071 Облік і оподаткування Полтавського державного аграрного університету під час навчальної практики відвідали Групу компаній «КМ».
Під час виїзного заняття студенти ознайомились з практикою здійснення міжнародних логістичних операцій, організацією складського комплексу, виробничими процесами на митному складі та складі тимчасового зберігання товарів, функціями митно-брокерської служби, а також з головними завданнями зони митного контролю.
Такі зустрічі відбуваються не вперше. Вони стали прикладом успішної взаємодії закладу вищої освіти з бізнесом, оскільки спільною метою як університету, так і митниці – є підготовка і працевлаштування висококваліфікованих фахівців.
Висловлюємо вдячність Групі компаній «КМ» – нашим безпосереднім стейкголдерам, за плідну співпрацю, державницький підхід до розуміння завдань вищої освіти і вагомий внесок у формування програмних результатів навчання майбутніх фахівців.