Викладачі кафедри загальнотехнічних дисциплін підготували до друку та видали навчальний посібник «Вища математика»

На початку 2022 року у Полтавському видавництві «Копі-Прінт» вийшов друком новий навчальний посібник,  авторами якого стали досвідчені викладачі математики Полтавського державного аграрного університету (Антонець А. В., Флегантов Л. О., Овсієнко Ю. І. Вища математика : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти інженерних, технічних та технологічних спеціальностей. Полтава : Копі-Прінт, 2022. 208 с.).
Посібник містить усі необхідні теоретичні положення, практичні завдання та методичні вказівки щодо їх виконання з основних розділів курсу «Вища математика», як-от: векторна алгебра та аналітична геометрія, диференціальне й інтегральне числення, функції багатьох змінних, кратні інтеграли, диференціальні рівняння та ряди. Він повністю відповідає змісту навчальної програми дисципліни «Вища математика» для спеціальностей 208 Агроінженерія та 133 Галузеве машинобудування. Виклад теорії супроводжується достатньою кількістю типових прикладів і задач. Окрема увага приділена методиці виконання практичних завдань.


Новий посібник з вищої математики вирізняється поєднанням логічного та стислого викладу навчального матеріалу з розумною повнотою та доступністю його змісту. Завдяки цьому перший наклад посібника вже знайшов свого вдячного читача, і до початку нового навчального року планується видання додаткового накладу. Всі зацікавлені у придбанні нового навчального посібника «Вища математика» (2022) можуть отримати інформацію про це безпосередньо від авторів, контактна інформація яких доступна на вебсторінці кафедри загальнотехнічних дисциплін Полтавського державного аграрного університету.