Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НЕЗАРАЗНОЇ ПАТОЛОГІЇ ТВАРИН»

22 квітня 2021 року на базі кафедри хірургії та акушерства факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії була проведена Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НЕЗАРАЗНОЇ ПАТОЛОГІЇ ТВАРИН»

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми незаразної патології тварин» призначена для молодих вчених, здобувачів вищої освіти і професорсько-викладацького складу.
Була проведена на базі кафедри хірургії та акушерства факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії,  22 квітня 2021 року.
В конференції всього взяли участь 41 чоловік. Серед них здобувачі вищої освіти, молоді вчені, професорсько-викладацький склад.
З навчальних закладів та наукових установ, що приймали участь в конференції  були:
• Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський;
• Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків;
• Одеський державний аграрний університет, м. Одеса;
• Поліський національний університет, м. Житомир;
• Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ;
• Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького;
• Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава.
• Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, м. Харків

За матеріалами інтернет-конференції опублікований Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Актуальні проблеми незаразної патології тварин» 22 квітня 2021 р., м. Полтава, ПДАУ