Внесення змін до освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування», другого (магістерського) рівня вищої освіти за результатами роботи зі стейкхолдерами

 

Освітня-професійна програма “Облік і оподаткування”, другого (магістерського) рівня вищої освіти постійно розвивається.


Зміни, які вносяться до освітньо-професійної програми є результатом постійної роботи гаранта освітньо-професійної програми д.е.н., професора Кулик В.А. та робочої групи з розроблення освітньої програми з потенційними роботодавцями. Представники робочої групи з розроблення освітньої програми здійснюють моніторинг ринку праці м. Полтави, Полтавської області та інших регіонів України.


За останні роки змінилася структура освітньо-професійної програми, перелік та наповнення її компонентів. Більшість змін відбувалися під впливом думок та рекомендацій професійних роботодавців.


З 28.12.2021 року по 28.01.2022 року на сайті Полтавського державного аграрного університету було оприлюднено проєкт освітньо-професійної програми для здобувачів вищої освіти ступеня магістр зі спеціальності «Облік і оподаткування». Після публікації проєкту на поштову скриньку гаранта освітньої програми надійшли рецензії із пропозиціями щодо її удосконалення.
 

Резенції надійшли від:
Жука В.М., головного наукового співробітника відділу обліку та оподаткування національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», голови Вченої ради ТДВ «Інститут обліку і фінансів», доктора економічних наук, професора, академіка НААН, (м. Київ);
Проскуріної Н.М., в.о. завідувача кафедри обліку та оподаткування Запорізького національного університету, доктора економічних наук, професора, (м. Запоріжжя);
Пугача В.М., головного бухгалтера приватного сільськогосподарського підприємства «Нове життя», (м. Полтава);
Дмитренко О.А., керівника департаменту ГО «Інститут аналітики та адвокації», (м. Полтава).

 

За результатами публічного обговорення - відгуків та рецензій, внесення пропозицій членами робочої групи та викладачами кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю ПДАУ, а також анкетування випускників та здобувачів вищої освіти було внесено зміни до освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування», другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Оновлення освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» 2022 року спрямовані на більшу задоволеність щодо результатів навчання здобувачів вищої освіти та їх майбутніх працедавців.