Військова підготовка офіцерів запасу

 

ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

 

 

 

ВІЙСЬКОВЕ ЗВАННЯ ОФІЦЕРА ЗАПАСУ ДАСТЬ ВАМ ЗМОГУ:

 • - служити на умовах контракту на посадах офіцерського складу Збройних Сил України, структур Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби;
 • - працювати в органах державної влади та управління;
 • - зробити більш успішну кар’єру за цивільною спеціальністю.

ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 2 роки (1 раз на тиждень, зазвичай по суботах, методом "військового дня").

 

ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ:
341000 Організація морально-психологічного забезпечення військ (сил).

 

Вступні випробування конкурсного відбору на військову підготовку

 • Допризовна підготовка

З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки проводиться тестова перевірка. На тестування виносяться питання зі шкільного загальноосвітнього курсу допризовної підготовки. Рекомендована література для підготовки до тестування:

 • підручник «Допризовна підготовка» для 10–11 класів;
 • статути Збройних Сил України.
 • Професійно-психологічний відбір

Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає в себе оцінку військової направленості,рівня нервово-психічної стійкості таспроможності до навчання. Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються таким чином: «пройшов психологічний відбір» або «не пройшов психологічний відбір».

 • Фізична підготовка

Перевірка рівня фізичної підготовленості проводиться після медичного обстеження. Усі вправи виконуються в один день. Для виконання вправ дається одна спроба. Повторне виконання вправ із метою підвищення оцінки не дозволяється.

Залік складається з трьох вправ відповідно до Настанови з фізичної підготовки.

 

 

Військову підготовку можуть проходити громадяни України, які мають або здобувають вищу освіту не нижче ступеня бакалавра (здобувачі вищої освіти всіх форм навчання, зокрема 4–6 курсів, і випускники закладів вищої освіти).

 

Протягом двох років навчання студенти вивчають:

 • блок І – дисципліни загальновійськової підготовки;
 • блок ІІ – дисципліни тактичної і тактико-спеціальної підготовки;
 • блок ІІІ – дисципліни військово-спеціальної підготовки.
 • Після опанування всієї програми навчання та складання державного іспиту студенти (курсанти) Університету, які пройшли військову підготовку, в урочистих умовах складають Військову присягу згідно з порядком, установленим Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.

 

За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном 095-651-76-80