Вісник Полтавської державної аграрної академії, №3, 2021

ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Расевич І. В Особливості трансферу технологій сільськогосподарського виробництва України 12
Чугрій Г. А. Визначення ефективності різних інтенсивних агротехнологій для сталого зерновиробництва ячменю ярого в умовах Степу України 18
Тригуб О. В., Куценко О. М., Ляшенко В. В., Дудка К. О. Оцінка урожайності та адаптивних характеристик генофонду гречки 27
Поспєлов С. В., Поспєлова Г. Д., Нечипоренко Н. І., Коваленко Н. П., Охріменко В. В. Моніторинг хвороб кукурудзи в умовах Полтавського регіону 37
Марініч Л. Г., Антонець О. А. Вплив строків посіву на продуктивність стоколосу безостого в умовах Лісостепу України 45
Бакалова А. В., Грицюк Н. В. Біологічні особливості розвитку американського білого метелика на ясені звичайному в умовах Житомирської області 51
Білявська Л. Г., Білявський Ю. В., Діянова А. О., Гарбузов Ю. Є. Нові селекційні форми сої для кормовиробництва 58
Мойсієнко В. В., Тимощук Т. М., Назарчук О. П., Дяков Т. В. Оптимізація елементів технології вирощування гібридного жита в умовах Полісся 66
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ
Чайка Т. О., Бараболя О. В., Перепадченко Т. О., Шаповал Т. І. Вирощування помідорів методами органічного землеробства у приватному секторі в умовах Лісостепу України 74
Писаренко П.В., Самойлік М. С., Диченко О. Ю., Цьова Ю. А. Подлєсний А. В., Третякова Д. М. Концептуальні напрями регіонального управління сферою поводження з твердими побутовими відходами 82
Середа М. С. Діагностика ризиків та загроз впливу техногенно порушених земель під звалищами твердих побутових відходів на сільськогосподарські угіддя 91
Мельник-Шамрай В. В. Вертикальний розподіл 137cs у ґрунтах свіжого та вологого субору Українського Полісся 101
Пасенко А. В., Дігтяр С. В., Сакун О. А., Никифорова О. О., Цимбал І. І. Мікробіологічний аспект екологічної біотехнології застосування біопрепарату «Радород» в агросфері 110
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Кропивка Ю. Г., Бомко В. С. Ефективність використання змішанолігандних комплексів цинку, мангану й кобальту в годівлі високопродуктивних корів у ранній сухостійний період 118
Побережець Ю. М., Яропуд В. М., Купчук І. М. Яєчна продуктивність та гематологічні показники курок-несучок під впливом пробіотичної добавки 127
Березовський М. Д., Нарижна О. Л., Ващенко П. А., Шостя А. М., Усенко С. О., Кузьменко Л. М., Слинько В. Г. Термінальні кнури та інші батьківські форми в системі гібридизації 135
Кравченко О. І., Карбан Ю. В., Усенко С. О., Васильєва О. О., Слинько В. Г., Юхно В. М. Загальносвітові тенденції розвитку галузі козівництва та основні фактори формування якості козячого молока 142
Осадча Ю. В. Реакція організму курей на зміну висоти розташування кліткової батареї 150
Чижанська Н. В., Кузьменко Л. М., Поліщук А. А. Наукові основи застосування фітогенних добавок для відгодівлі свиней 157
Сухно Т. В., Шостя А. М., Ващенко П. А. Розробка технологічних підходів щодо ведення свинарства при отриманні та дорощуванні приплоду 162
Полєва І. О., Корх І. В., Карунна Т. І., Тендітник В. С., Кодак Т. С. Біологічна цінність молока корів української чорно-рябої молочної породи із різними генотипами капа-казеїну (CSN3) та сиру кисломолочного 169
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Євстаф’єва В. О., Щербакова Н. С., Кручиненко О. В., Мельничук В. В., Михайлютенко С. М., Корчан Л. М., Долгін О. С., Передера С. Б. Вплив техногенного забруднення на вміст бенз(а)пірену в силосі 178
Деркач І. М. Вплив клатрохелату Феруму(IV) на динаміку біохімічних показників сироватки крові поросят 186
Мельничук В. В., Євстаф’єва В. О., Хоменко А. М., Сидоренко І. С. Аналіз видового різноманіття паразитів окремих видів риб прісноводних водойм України. Паразитичні найпростіші 194
Горюк Ю. В. Терапевтична ефективність бактеріофагового препарату «Фагомаст» для лікування субклінічного маститу корів 204
Сахарова О. Ю. Особливості анатомічної будови та фізіології копит віслюків 210
Хорольський А. А. Порівняльна ефективність методів зажиттєвої лабораторної діагностики пасалурозу кролів 224
Прийма О. Б., Дмитренко Н. І. Поширення паразитозів шлунково-кишкового каналу кіз у господарствах Полтавської області 230
Кручиненко О. В. Поширення шлунково-кишкових паразитозів у курей 236
Киричко Б. П., Звенігородська Т. В., Киричко О. Б. Використання ультразвукового дослідження як методу діагностики патологій репродуктивної системи у самок дрібних тварин 242
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Аналіз стану виробничого травматизму по регіонах України 249
Бурлака О. А., Горбенко О. В., Келемеш А. О., Бурлака А. О. Дослідження надійності роботи елементів транспортних систем зернозбиральних комбайнів 258
Антонець А. В., Флегантов Л.О., Іванов О. М., Арендаренко В. М., Кошова О. П. Дослідження контрольованого гравітаційного руху зерна у похилому каналі з трьома змінними кутами нахилу 265
Бурлака О. А., Яхін С. В., Падалка В. В., Бурлака А. О. 100 тон за годину, а що далі? Порівнюємо та аналізуємо характеристики флагманських моделей високопродуктивних зернозбиральних комбайнів 274
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2021