Вісник Полтавської державної аграрної академії, №2, 2018

ВІСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ, №2, 2018
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Маслійов С. В., Степанов В. В., Ярчук І. І. Особливості вирощування соняшника іноземної селекції в умовах Луганської області 11
Діденко Н. О., Ранський А. П. Вплив комплексних сполук купруму (іі), кобальту (іі) та цинку з ароматичними і гетероциклічними тіоамідами на посівні властивості деяких сільськогосподарських культур 17
Пузік В. К., Тітова А. Є. Класифікація та виділення джерел якісного складу зразків колекції нуту за вмістом білка та олії 24
Ярчук І. І., Мельник Т. В. Попередники та строки сівби пшениці твердої озимої 30
Цвей Я. П., Тищенко М. В., Філоненко С. В., Ляшенко В. В. Ураження цукрових буряків церкоспорозом у короткоротаційній плодозмінній сівозміні за різних доз добрив під культуру 35
Тогачинська О. В., Паращенко І. В. Екологічна експертиза технологій вирощування пшениці озимої в умовах північного Лісостепу 40
Новицька Н. В., Мартинов О. М., Доктор Н. М. Веґетація квасолі під впливом передпосівної інокуляції насіння та удобрення 45
Ткаченко А. С. Стан та перспективи органічного сільського господарства у регіонах України 49
Паламарчук В. Д. Вплив глибини загортання та фракції насіння на вміст крохмалю у зерні кукурудзи та вихід біоетанолу 55
Білявська Л. Г., Васецький Ю. П., Білявський Ю. В., Діянова А. О. Скоростиглий сорт сої Авантюрин 66
Тищенко М. В., Смірних В. М., Філоненко С. В., Ляшенко В. В. Ураження рослин пшениці озимої кореневими гнилями залежно від агротехнічних заходів 70
Кулик М. І., Рожко І. І. Урожайні властивості та посівні якості насіння проса прутоподібного залежно від умов вирощування 78
Білявська Л. Г., Рибальченко А. М. Мінливість тривалості веґетаційного періоду у колекційних зразків сої 85
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Колісник О. І., Прудніков В. Г., Криворучко Ю. І., Нагорний С. А. Порівняльна характеристика ефективності різних способів випасання м’ясних корів із телятами на підсисі абердин-ангуської породи 93
Лисенко Г. Л., Бучковська К. Д. Економічна ефективність додаткового введення «Лізину» та «Метіоніну» до ЗНМ за годівлі телят-молочників 99
Скляренко Ю. І. Ефективність довічного використання корів залежно від генотипових факторів 103
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ
Ласло О. О., Диченко О. Ю., Нагорна С. В. Методологічні основи агроекологічної оптимізації та визначення інтегрального показника екологічного стану Полтавської області у системі стійкого розвитку сільських територій 106
Степова О. В., Рома В. В. Аналіз впливу змін кліматичних умов на кисневий режим річки Псел 113
Славгородська Ю. В. Сучасний стан та динаміка змін земельних ресурсів центрального Лісостепу України 120
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Тимошенко О. П., Снопенко О. С. Зміна площі волосяної кутикули у свійських котів за нефропатії та поліорганної патології 125
Ковпак В. В., Ковпак О. С. Порівняння різних методів виділення стовбурових клітин з підшлункової залози щура 132
Пінчук Н. Г., Пустовіт Н. А. Кампілобактеріоз як важлива харчова токсикоінфекція 136
Пінчук Н. Г. Патогенність та вірулентність ізолятів Erysipelothrix Rhusiopathiaе 141
Цвіліховський М. І., Якимчук О. М., Іванченко Н. Ю. Метаболічна терапія на основі амінокислот за епілепсії у собак. Компенсаторна здатність організму як причина обмеженого періоду клінічної ефективності 145
ТЕХНІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ
Лєві Л. І. Використання нечіткої логіки для автоматизації функціонування зрошувальних систем 153
Арендаренко В. М., Самойленко Т. В. Математичне моделювання процесу завантаження силосів зерном 158
Ляшенко С. В. Удосконалення механізованої технології вирощування картоплі на присадибних ділянках 162
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Ульянченко М. С. Вплив строків сівби на продуктивність гречки 166
Пущак В. І. Формування урожайності нуту залежно від елементів інтенсифікації та добрив в умовах західного Лісостепу 172
Позняк В. В. Ефективність застосування регулятора росту «Хлормекват-хлорид» у посівах пшениці озимої залежно від рівня удобрення 177
Басараб Т. П. Морфологічні показники крові корів за субклінічного ендометриту та після його лікування 183
Кабасова І. О. Застосування комплексу заходів для підвищення стресостійкості спортивних коней 188
ЮВІЛЕЇ
Опара М. М., Опара Н. М. В. І. Вернадський і Полтавщина (до 155-річчя від дня народження) 194
Невгамовна енергія великої душі (з нагоди 60-річчя доктора сільськогосподарських наук, професора Миколи Янаєвича Шевнікова) 197
РЕЦЕНЗІЇ
Красовський В. В. Рецензія на книгу «Ніколаєв Валентин Федорович (1889–1974): бібліографічний покажчик наукових праць за 1915–1993 роки» (авторський колектив: Самородов В. М., Кигим С. Г., Вергунов В. А., Нижник С. В.) 198
Чергове досягнення ПДАА 200

© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2018