Вісник Полтавської державної аграрної академії, №1, 2019

Вісник Полтавської державної аграрної академії, №1, 2019
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Ловинська В. М. Нормативи оцінки фітомаси компонентів стовбура соснових деревостанів Північного Степу України 11
Василишина О. В., Постоленко Є. П. Зміни біохімічних показників плодів вишні залежно від сорту та способу заморожування 18
Ворон В. П., Сидоренко С. Г., Мельник Є. Є., Коваль І. М. Запаси лісової підстилки приміських лісів Харківщини як основного горючого матеріалу в чистих сосняках 27
Саюк О. А., Трояченко Р. М., Павлюк І. О. Видовий склад бур’янового компоненту агроценозу картоплі 35
Гамаюнова В. В., Панфілова А. В. Окупність сумісного використання добрив та біопрепаратів на пшениці озимої в Південному Степу України 41
Зимароєва А. А. Дослідження просторових моделей варіювання урожайності картоплі у Поліській та Лісостеповій зонах України 49
Назаренко М. М., Сологуб І. М. Мутаційна мінливість пшениці озимої (Triticum aestivum L.) при хімічному мутагенезі 56
Білявська Л. Г., Рибальченко А. М. Мінливість господарсько-цінних ознак сої в умовах Лівобережного Лісостепу України 65
Токмакова Л. М., Трепач А. О., Шевченко Л. А. Ефективність фосфорного живлення рослин кукурудзи за дії Поліміксобактерину 73
Ткаченко О. Б., Пашковський О. І., Кована О. О., Юрченко Є. М. Вплив системи формування кущів на склад монотерпенів винограду 81
Тригуб О. В., Ляшенко В. В. Залежність тривалості фаз вегетаційного періоду у гречки від погодно-кліматичних факторів середовища 94
Назаренко М. М., Горщар В. І. Мінливість за врожайністю та якістю зерна колекції сортів пшениці озимої 108
Мостіпан М. І. Реакція пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації в Північному Степу України 116
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ
Писаренко П. В., Самойлік М. С., Диченко О. Ю. Ландшафтно-екологічне різноманіття території Полтавської області 127
Писаренко В. М., Писаренко П. В., Писаренко В. В., Горб О. О., Чайка Т. О. Посухи в контексті змін клімату України 134
Центило Л. В., Цюк О. А.Динаміка змін твердості ґрунту залежно від його основного обробітку 147
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Корчан Л. М., Писаренко П. В., Корчан М. І. Спосіб знезараження гною і отримання з нього високоякісного добрива 154
Прудніков В. Г., Криворучко Ю. І., Колісник О. І. Генофонд м’ясної худоби в Україні 161
Підпала Т. В., Зайцев Є. М., Правда А. О. Результати використання бугаїв-плідників голштинської породи при створенні високопродуктивного стада 169
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Канівець Н. С. Нефролітіаз у корів: діагностика забійних тварин 181
Мельничук В. В. Новий спосіб дослідження ґрунту на наявність яєць нематод 186
Євстаф’єва В. О., Хорольский А. А. Поширення парамфістоматидозів великої рогатої худоби на території Полтавської області 193
Данілова І. С. Вплив термічної обробки на вміст неорганічних елементів у м'ясі равликів 200
Зезекало В. К., Передера С. Б., Щербакова Н. С. Оновлення таксономічної класифікації мікроорганізмів порядку Chlamydiales 207
Горб К. О. Епізоотологічні особливості ктеноцефальозу собак в умовах міста Полтави 216
Стародуб Є. С. Удосконалення копроовоскопічної діагностики трихостронгільозу гусей 222
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Лєві Л. І. Синтез автоматизованої системи керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур при підґрунтовому зволоженні 227
Бурлака О. А., Яхін С. В., Дудник В. В. Експериментальні дослідження процесу транспортування зерна елеватором зернозбирального комбайну 232
Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Стан виробничого травматизму та професійних захворювань в Україні 241
Палій А. П., Іщенко К. В. Дослідження особливостей завершення машинного доїння високопродуктивних корів на комплексах промислового типу 250