Успішний захист кваліфікаційних робіт

Завершальним кроком в навчанні здобувачів вищої освіти освітнього рівня Магістр є захист кваліфікаційних робіт. Це важливий результат усієї навчально-наукової роботи, особистої дослідницької діяльності, вагомий здобуток наукового пошуку, що тривав весь період навчання за освітнім ступенем Магістр, проходив під дбайливим та конструктивним керівництвом висококваліфікованих науковців випускової кафедри. Науковий доробок магістрантів був представлений на наукових конференціях та у численних публікаціях.

Захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування освітнього рівня Магістр проходив в теплій, товаристській атмосфері. Магістранти в своїх доповідях зосередили увагу на поясненні отриманих висновків та обгрунтуванні сформульованих пропозицій, представленні наукової новизни.

Магістранти дали вичерпні відповіді на запитання членів кваліфікаційної комісії, що сприяло об'єктивності оцінювання результатів наукової роботи магістрантів, здобуття компетентностей та програмних результатів навчання. Було представлено також рецензії на кваліфікаційні роботи, відгуки наукових керівників та фахівців фінансової сфери.

Кваліфікаційна комісія оцінила результати навчально-наукової роботи магістрантів та прийняла рішення щодо присвоєння здобувачам вищої освіти освітнього рівня Магістр.

Від імені всіх науково-педагогічних працівників випускової кафедри фінансів, банківської справи та страхування щиро бажаємо нашим магістрам подальших перемог в особистій професійній діяльності!