Участь у Міжнародній науково-практичній конференції

13–15 грудня 2023 року здобувачі третього (наукового) рівня вищої освіти спеціальності 133 Галузеве машинобудування ОНП Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва МАРКОВ Вадим, ЛЯШКО Костянтин, КАЧУР Сергій, ПРОЦЕНКО Олександр під керівництвом доценток кафедри механічної та електричної інженерії ЛЕВЧЕНКО Юлії та БАСОВОЇ Юлії взяли участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Researching Advanced Horizons of Global Progress: Challenges and Innovative Concepts».

 

 

У заході взяло участь понад 50 закладів вищої освіти, що представили свої наукові здобутки у 29 секціях.

Тези доповідей аспірантів опубліковані у збірнику наукових праць. Кожен учасник конференції отримав сертифікат учасника конференції обсягом 0,4 кредити ЄКТС.