Траєкторія вступу на основі диплома молодшого спеціаліста

ДЛЯ ВСТУПУ НА БЮДЖЕТ НЕОБХІДНІ СЕРТИФІКАТИ

Спеціальність
Перший предмет ЗНО
Другий предмет ЗНО
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
українська мова і література
математика
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
181 Харчові технології
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
211 Ветеринарна медицина
126 Інформаційні системи та технології
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
208 Агроінженерія
274 Автомобільний транспорт
українська мова
історія України або математика

ДЛЯ ВСТУПУ НА КОНТРАКТ НЕОБХІДНІ СЕРТИФІКАТИ

Спеціальність
Перший предмет ЗНО
Другий предмет ЗНО
035 Філологія (Германські мови та літератури
(переклад включно), перша – англійська
051 Економіка
052 Політологія
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
281 Публічне управління і адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини
українська мова і література
математика або іноземна мова, або історія України, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
101 Екологія
162 Біотехнології та біоінженерія
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
181 Харчові технології
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
211 Ветеринарна медицина
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
126 Інформаційні системи та технології
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
208 Агроінженерія
274 Автомобільний транспорт

українська мова

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:

  • КОПІЯ ПАСПОРТА;
  • РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ;
  • ДИПЛОМ ТА ДОДАТОК ДО НЬОГО;
  • СЕРТИФІКАТ ЗНО;
  • 6 ФОТО 3*4;
  • КОПІЯ ВІЙСЬКОВОГО КВИТКА (ДЛЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ).

 

 

Приймальна комісія:

  • 0532 60 73 94
  • 095 059 44 39
  • 096 175 63 21

e-mail: vstup@pdau.edu.ua