ТОВ «Науково-виробниче підприємство „Глобинський свинокомплекс“»

Меморандум про співпрацю між Полтавським державним аграрним університетом і ТОВ «НВП „Глобинський свинокомплекс“» було підписано 26 листопада 2021 року під час робочої зустрічі в Глобиному. У документі передбачена тісна співпраця з розроблення нових навчальних курсів, проходження виробничих (переддипломних) практик здобувачами вищої освіти та забезпечення проходження підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

ТОВ «НВП „Глобинський свинокомплекс“» — потужне підприємство в галузі тваринництва, що спеціалізується на розведенні свиней, заготівлі сировини для м’ясної промисловості. Виробничі потужності свинокомплексу та досвід його співробітників дозволяють значно підсилити конкурентність наших студентів, доповнюючи їхню фахову освіту, отриману в стінах Університету.

Найголовніше, що співробітництво не голослівне, а використовується в повній мірі для розширення компетенцій студентів і викладачів Університету, актуалізації їхніх теоретичних знань. Працівники кафедри технології виробництва продукції тваринництва пройшли стажування (підвищення кваліфікації), а також забезпечено виконання експериментальної частини наукових досліджень для дипломних робіт магістрантів у виробничих умовах.