Систематична та ґрунтовна співпраця з ДП "ДГ "Степне" - стейкхолдером освітніх програм спеціальності 208 Агроінженерія

Систематична та ґрунтовна співпраця зі стейкхолдерами освітніх програм спеціальності 208 Агроінженерія – запорука здійснення якісного навчального процесу співробітниками кафедри Технологій та засобів механізації аграрного виробництва Полтавського державного аграрного університету.
За участю викладачів кафедри ТЗМАВ 6 травня 2021 року було проведено виїзний семінар на базі виробничих підрозділів Державного підприємства «Дослідного господарства «Степне» Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України».  Керівник підприємства – Сокирко Петро Григорович, заслужений працівник сільського господарства України, кандидат с.-г. наук.


 

Мета семінару – зустріч з головними спеціалістами та співробітниками ДП «ДГ «Степне» для обговорення наступних питань:
1.  Основні та нагальні науково-виробничі завдання інженерної служби та сучасні вимоги до фахівців інженерних спеціальностей для аграрних підприємств, виробничі складові технічного сервісу та технологічної наладки машинно-тракторних агрегатів для проведення операційних технологій передпосівної культивації та посіву просапних культур. Обговорення проводилось з головним інженером ДП «ДГ «Степне», депутатом Коломацької сільської ради, випускником інженерно-технологічного факультету ПДАА Біланом Володимиром Юрійовичем – стейкхолдер освітніх програм спеціальності 208 Агроінженерія кафедри ТЗМАВ.
2. Роль стейкхолдерів щодо удосконалення навчального процесу спеціальності 208 Агроінженерія, сучасні аспекти операційних технологій при проведенні передпосівної культивації та посіву просапних культур. Обговорення проводилось з головним агрономом ДП «ДГ «Степне», кандидатом с.-г. наук, Товстошкуром Віталієм Миколайовичем – стейкхолдером  освітніх програм спеціальності 208 Агроінженерія кафедри ТЗМАВ.
Також слід відмітити, щодо напрямків діяльності аграрного підприємства ДП «ДГ «Степне», крім здійснення виробничих процесів у галузях рослинництва, тваринництва, переробки сільськогосподарської продукції, також домінує такий напрям, як: дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний). Тому співробітництво з Державним підприємством «Дослідним господарством «Степне» за раніше підписаними угодами є актуальним, корисним та  перспективним відносно удосконалення організації навчального процесу за спеціальністю 208 Агроінженерія та проведення сумісних наукових досліджень зі співробітниками кафедри ТЗМАВ ПДАУ.

Пишаємося нашими випускниками!

Кафедра ТЗМАВ