СФГ "Златопіль"

Михайло КОЛІСНИК, голова СФГ «Златопіль», випускник агрономічного факультету та Почесний професор університету

Як стейкхолдер, значної уваги кандидат с.-г. наук Михайло Григорович Колісник приділяє освітньому процесу підготовки фахівців з агрономії та захисту рослин. Це  лекції, круглі столи, конференції, зустрічі на базі СФГ працівників університету та здобувачів.

Обговорюються  питання щодо внесення пропозицій до освітньо-професійних програм спеціальностей 201 Агрономія та 202 Захист і карантин рослин, за його сприяння проходить  осучаснення матеріально-технічної бази факультету.

 

Факультет: