«Розвиток виробництва органічної продукції в агропродовольчій системі України».

25 травня 2016 року кафедрою економіки підприємства спільно з кафедрою маркетингу було організовано та проведено круглий стіл на тему: «Розвиток виробництва органічної продукції в агропродовольчій системі України».

Засідання круглого столу відкрив д.с.-г.н., професор кафедри землеробства і агрохімії, перший проректор академії Писаренко Павло Вікторович, який розповів присутнім про перспективи розвитку органічного землеробства на Полтавщині.

Голова засідання:

Макаренко Петро Миколайович д.е.н., професор, член-кореспондент НААН України, завідувач, професор кафедри економіки підприємства

ЗАПРОШЕНІ:

Владислава Лучка, професор, доктор Природничого університету у Познані (Республіка Польща)

Горб Олег Олександрович, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, к.с.-г.н., доцент

Галич Олександр Анатолійович, директор Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу, декан факультету економіки та менеджменту, к.е.н., доцент

Опара Микола Миколайович, к.с.-г.н., професор кафедри землеробства та агрохімії.

На круглому столі з доповідями виступили:

1. Самойлик Юлія Василівна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства

ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО В АГРОСТРУКТУРАХ РІЗНОГО ТИПУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

2. Калініченко Олександр Володимирович, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР.

Також було заслухано ще декілька доповідей учасників круглого столу, зокрема:

1. Władysława  Łuczka, Prof. dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

RYNEK ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ W OKRESIE AKCESJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

2. Чайка Тетяна Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри землеробства і агрохімії Полтавської державної аграрної академії

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

3. Процюк Наталія Юріївна, аспірант кафедри маркетингу

ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

4. Бодник Вероніка Олексіївна, аспірант кафедри маркетингу

ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Учасники круглого столу продовжили спілкування на виїзному засіданні у ПП «Агроекологія» Шишацького району.