Результати студентської наукової конференції підсекції загальнотехнічних дисциплін у 2017 році

26 квітня 2017 року відбулося секційне засідання інженерно-технологічного факультету підсекції загальнотехнічних дисциплін студентської наукової конференції. Організаторами конференції виступили кафедри загальнотехнічних дисциплін, машин та обладнання агропромислового виробництва, безпеки життєдіяльності, машиновикористання і виробничого навчання, ремонту машин і технології конструкційних матеріалів інженерно-технологічного факультету Полтавської державної аграрної академії.
У роботі конференції взяли участь 33 учасника, серед яких – 16 науково-педагогічних працівників та 17 студентів інженерно-технологічного факультету. Під час роботи конференції було проголошено і обговорено 8 доповідей.
Конференція була присвячена обговоренню найактуальніших питань у галузі механізації сільського господарства: удосконаленню конструкцій масловиробників, біонічних підходів до конструкцій грунтообробних машин, аналізу результатів польових досліджень навісного обладнання, попередженню травматизму механізаторів, перспектив розвитку інституту охорони українських зазначень походження товарів, аналізу та дослідженню відрізних абразивних кругів, обгрунтуванню вибору системи машин для рослинництва в умовах імовірних втрат врожаю.
Заслухавши і обговоривши виступи, учасники конференції за результатами своєї роботи прийняли наступні рекомендації:
- схвалити усі представлені доповіді.
- взяти до відома інформацію, викладену у доповідях учасників, та рекомендувати тези заслуханих доповідей до друку в окремому збірнику матеріалів конференції.
- продовжити дослідження і використати оприлюднені результати при написанні магістерських робіт.
- клопотати перед профкомом академії про нагородження кращих доповідачів: Бублика А. В. (4 курс), Манойло В. К. (4 курс), Шмиголь В. К. (4 курс), Бабича В. В. (4 курс), Черненко Б. С. (4 курс), Донець М. В. (1 курс «Спеціаліст»), Бублика О.В. (1 курс «Спеціаліст»), Пшеничного Ю. І. (1 курс «Спеціаліст»), Умбетова Г. С. (3 курс), Шовкопляс Я. Д. (3 курс).

 

Групове фото учасників конференції