Реєстри видань, затверджених до друку рішенням вченої ради академії 2021 року

з/п
Вид видання
Назва та обсяг видання, автори
Надання грифу
«затверджено до друку»,
протокол засідання
 (№, дата, рік)
1
2
3
4
1.
Колективна монографія
«Політичні трансформації сучасного суспільства», обсягом 165 с.
Під загальною редакцією Шаравари Тамари Олексіївни, доктора історичних наук, професора, професора кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії.
Протокол № 15 від
23 лютого 2021 року
2.
Колективна монографія
«Управління безпекою у ХХІ столітті: національний та геополітичний аспекти. Випуск 3», обсягом 324 с.
Під загальною редакцією Маркіної Ірини Анатоліївни, доктора економічних наук, професора, професора кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.
Протокол № 15 від
23 лютого 2021 року
3.
Монографія
«Варооз медоносних бджіл», обсягом 87с.
Автори:
 • Євстаф’єва Валентина Олександрівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач, професор кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії;
 • Мельничук Віталій Васильович, кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки Полтавської державної аграрної академії;
 • Назаренко Сергій Олександрович, кандидат ветеринарних наук, фізична особа-підприємець.
Протокол № 15 від
23 лютого 2021 року
4.
Збірник матеріалів конференції
VI Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині», обсягом 130с.
Редакційна колегія:
 • Євстаф’єва Валентина Олександрівна, професор, завідувач, професор кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії;
 • Кручиненко Олег Вікторович, доцент, професор кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії;
 • Щербакова Наталія Сергіївна, доцент, доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії;
 • Михайлютенко Світлана Миколаївна, доцент, старший викладач кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії;
 • Корчан Леонід Миколайович, доцент, старший викладач кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії;
 • Мельничук Віталій Васильович, доцент, доцент кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки Полтавської державної аграрної академії.
Протокол № 15 від
23 лютого 2021 року
5.
Збірник матеріалів конференції
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», обсягом 125 с.
Редакційна колегія:
 • Писаренко Віктор Микитович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач, професор кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії;
 • Горб Олег Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії;
 • Гордєєва Олена Федорівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії;
 • Коваленко Нінель Павлівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії;
 • Нечипоренко Наталія Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії;
 • Поспєлова Ганна Дмитрівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії;
 • Піщаленко Марина Анатолівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії.
Протокол № 15 від
23 лютого 2021 року
6.
Науково-виробничий фаховий журнал
Випуск науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії» № 1 за 2021 рік.
Протокол № 16 від
23 лютого 2021 року
7.
Колективна
монографія
«Мова і міжкультурна комунікація: теорія і практика», обсягом 257 с.
 За науковою редакцією кандидата філологічних наук, доцента Сизоненко Наталії Миколаївни, завідувача, доцента кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії.
Протокол № 19
від 19 квітня 2021 року
8.
Навчальний
посібник
«Клінічна діагностика хвороб тварин у запитаннях і відповідях», обсягом 380с.
Автори:
 • Корчан Микола Іванович, кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри терапії імені професора П. І. Локеса Полтавської державної аграрної академії;
 • Корчан Леонід Миколайович, кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії.
Протокол № 19
від 19 квітня 2021 року
9.
Навчальний
посібник
«Облік у фермерських господарствах», обсягом 364с.
Укладачі:
 • Пилипенко Катерина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавської державної аграрної академії;
 • Ліпський Роман Вікторович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавської державної аграрної академії.
Протокол № 19
від 19 квітня 2021 року
10.
Навчальний
посібник
«Фінансовий менеджмент», обсягом 287с.
Укладачі:
 • Аранчій Валентина Іванівна, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Полтавської державної аграрної академії;
 • Томілін Олексій Олександрович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Полтавської державної аграрної академії;
 • Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії.
Протокол № 19
від 19 квітня 2021 року
 11.
Монографія
«Вдосконалення універсально-складальних переналагоджувальних штампів оптимізацією конструктивних параметрів компонувань в умовах машинобудівного виробництва», осягом 167 с.
Автори:
 • Фролов Євгеній Ангдрійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельних машин та обладнання Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
 • Попов Станіслав Вячеславович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри галузеве машинобудування Полтавської державної аграрної академії;
 • Муравльов Володимир Вячеславович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри галузеве машинобудування Полтавської державної аграрної академії;
 • Агарков Віктор Васильович, кандидат технічних наук, заступник генерального директора із стандартизації Державного підприємства "Харківський регіональний  науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації".
Протокол № 22
від 18 травня 2021 року
12.
Навчальний
посібник
«English for Food Technology Specialists». Англійська мова для спеціалістів у сфері харчових технологій» для студентів закладів вищої освіти, які вивчають харчові технології, обсягом 265 с.
Автори:
 • Воскобойник Валентина Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету;
 • Сільчук Олеся Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії.
Протокол № 22
від 18 травня 2021 року
13.
Колективна
монографія
«Стійкий розвиток сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження», обсягом 400 с.
За загальною редакцією  Чайки Тетяни Олександрівни, кандидата економічних наук, начальника редакційно-видавничого відділу Полтавської державної аграрної академії.
Протокол № 22
від 18 травня 2021 року
14.
Колективна
монографія
«Бухгалтерський облік як наука: від основ до наукової картини світу», обсягом 350 с.
За загальною редакцією Плаксієнка Валерія Яковича,  доктора економічних наук, професора, завідувача, професора кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавської державної аграрної академії.
Протокол № 22
від 18 травня 2021 року
15. Науково-виробничий фаховий журнал Випуск науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії» № 2 за 2021 рік.
Протокол № 23
від 01 червня 2021 року
16.
Навчальний
посібник
«Публічне управління» для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Місцеве самоврядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» ступеня вищої освіти Бакалавр, обсягом  240 с.
Автори: Лозинська Тамара Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач, професор кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії;
Щетініна Тетяна Олексіївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії;
Осипенко Наталія Михайлівна, директор Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій;
Іваніна Олександр Васильович, експерт Полтавського обласного благодійного фонду «Фонд розвитку громади «Ініціатива».
Протокол № 30
від 01 липня 2021 року
17.
Навчальний
посібник
«Стратегічне планування в діяльності органів влади» для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Зв’язки з громадськістю» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» ступеня вищої освіти «Магістр», обсягом 240 с.
Автори: Лозинська Тамара Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач, професор кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії;
Дорофєєв Олександр Вікторович, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії;
Браславець Тетяна Миколаївна,  асистент кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії.
Протокол № 30
від 01 липня 2021 року
18.
Навчальний
посібник
«Антикризовий маркетинг» для здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів, обсягом 340 с.
Автори: Багорка Марія Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач, професор кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету;
Писаренко Володимир Вікторович, доктор економічних наук, професор, завідувач, професор кафедри маркетингу Полтавської державної аграрної академії;
Кадирус Ірина Григорівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету;
Юрченко Наталія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету.
Протокол № 30
від 01 липня 2021 року
19.
Навчальний
посібник
«Основи автоматики з елементами робототехніки» для здобувачів передвищої та вищої технічної освіти спеціальності 133 Галузеве машинобудування, обсягом 250 с.
Автори: Гуржій Андрій Миколайович, доктор технічних наук, академік, віце президент Національної академії педагогічних наук України;
Нельга Анатолій Тимофійович, викладач вищої категорії техніко-економічного коледжу Дніпровського державного технічного університету;
Дмитриков Валерій Павлович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології та обладнання переробних та харчових виробництв Полтавської державної аграрної академії;
Ітякін Олександр Сергійович, викладач методист техніко-економічного коледжу Дніпровського державного технічного університету.
Протокол № 30
від 01 липня 2021 року
20. Збірник матеріалів науково-історичних питань та агротехнологічних читань
«В.В. Докучаєв – від історії до сучасності – до 175-річчя із дня народження», обсягом 80 с.
Редакційна колегія:
Аранчій Валентина Іванівна, ректор, професор;
Поспєлова Ганна Дмитрівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри захисту рослин;
Опара Микола Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова;
Маренич Микола Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри селекції, насінництва і генетики.
Протокол № 30
від 01 липня 2021 року
21. Збірник матеріалів конференції
Міжнародна науково-практична конференція «Лікарське рослинництво – від досвіду минулого до новітніх технологій», обсягом 50 с.
Редакційна колегія:
Аранчій Валентина Іванівна, ректор, професор;
Поспєлова Ганна Дмитрівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри захисту рослин;
Опара Микола Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова;
Маренич Микола Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри селекції, насінництва і генетики.
Протокол № 30
від 01 липня 2021 року