Реєстри видань, затверджених до друку рішенням вченої ради академії 2020 року

 
з/п
Вид видання
Назва та обсяг видання, автори
Надання грифу
«затверджено до друку»,
протокол засідання
 (№, дата, рік)
1
2
3
4
1
Колективна монографія
«Управління безпекою у XXI століття: національний та геополітичний аспекти», випуск 2, Прага, Чехія, обсягом 625 с.
За заг редакцією Маркіної Ірини Анатоліївни, доктора економічних наук, професора, завідувача, професора кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.
Протокол  № 13
від 07 лютого 2020 року
2
Серія
«Біобібліографія вчених Полтавської державної аграрної академії» випуску 8, «Опара Микола Миколайович: біобібліографічний покажчик наукових праць», обсягом 140 с.
Укладач: Фіненко І.І., бібліотекар І категорії Полтавської державної аграрної академії.
Протокол  № 13
від 07 лютого 2020 року
3
Випуск науково-виробничого фахового журналу
 «Вісник Полтавської державної аграрної академії» № 1 за 2020 рік.
 
Протокол  № 15
від 18 березня 2020 року
4
Навчальний посібник
 «Теорія механізмів і машин в прикладах і задачах», обсягом 173 с.
Автори: Арендаренко Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри технології та обладнання переробних ї харчових виробництв Полтавської державної аграрної академії;
Дудніков Ігор Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри технології та обладнання переробних ї харчових виробництв Полтавської державної аграрної академії.
Протокол  № 15
від 18 березня 2020 року
5
Монографія
 «Мелофагоз овець», обсягом 93 с.
Автори: Євстаф’єва Валентина Олександрівна, доктор ветеринарних наук, завідувач, професор, професор кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії;
Бородай Євгенія Олександрівна,  завідувач навчально-наукової лабораторії паразитології Полтавської державної аграрної академії.
Мельничук Віталій Васильович, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії.
 
Протокол  № 15
від 18 березня 2020 року
6
Збірник
матеріалів конференції
V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині», обсягом 106 с.
Редакційна колегія: Євстаф’єва Валентина Олександрівна, доктор ветеринарних наук, завідувач, професор, професор кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії;
Кручиненко Олег Вікторович, кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії;
Михайлютенко Світлана Миколаївна, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії;
Корчан Леонід Миколайович, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії;
Щербакова Наталія Сергіївна, кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії;
Мельничук Віталій Васильович, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії;
Бородай Євгенія Олександрівна,  завідувач навчально-наукової лабораторії паразитології Полтавської державної аграрної академії.
 
Протокол  № 15
від 18 березня 2020 року
7
Методика
«Методика визначення посівних якостей насіннєвого матеріалу та заходи допосівної підготовки насіння проса прутоподібного (Раnісum virgatum L.) » для керівників агропідприємств, спеціалістів біопаливної сфери, викладачів та здобувачів вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія», обсягом 30 с.
Автори: Курило Василь Леонідович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри агроінженерії та технічного сервісу Вінницького національного аграрного університету МОН України;
Доронін Володимир Аркадійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач лабораторією насінництва та насіннєзнавства буряків і біоенергетичних культур Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України;
Кулик Максим Іванович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри селекції, насінництва і генетики, Полтавської державної аграрної академії МОН України;
Дрига Вікторія Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, науковий співробітник лабораторії насінництва та насіннєзнавства буряків і біоенергетичних культур Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України.
 
Протокол  № 15
від 18 березня 2020 року
8
Навчальний посібник
 «Паразитологія та інвазійні хвороби (екологічні та морфологічні особливості збудників гельмінтозів і методи їх діагностики)» для підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності  211 «Ветеринарна медицина», лікарів ветеринарної та гуманної медицини, обсягом 465 с.
Автор: Дахно Іван Степанович, доктор ветеринарних наук, професор, науковий консультант з паразитології медико-діагностичного центру «Латона», м. Полтава.
 
Протокол  № 15
від 18 березня 2020 року
9
Монографія
 «Антикризовий менеджмент підприємств агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів», обсягом 229 с.
Автори: Маркіна Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач,  професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії;
Овчарук Олена Михайлівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.
 
Протокол  № 15
від 18 березня 2020 року
10
Монографія
«Менеджмент інноваційно-інвестиційного потенціалу промислової сфери: національні та глобалізаційні аспекти» обсягом 275 с.
Автори: Маркіна Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач,  професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії;
Марчишинець Сергій Миколайович, кандидат економічних наук.
 
Протокол  № 15
від 18 березня 2020 року
11
Навчальний посібник
«Служба в органах місцевого самоврядування», обсягом 308 с..
Автор: кандидат з державного управління, професор Сьомич Микола Іванович, професор кафедри публічного управління та адміністрування  Полтавської державної аграрної академії.
Протокол  № 15
від 18 березня 2020 року
12
Збірник
матеріалів конференції
«Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції» обсягом 275 с.
За редакцією  доктора економічних наук, професор, Маркіної Ірини Анатоліївни, завідувача, професора кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.
Протокол  № 15
від 18 березня 2020 року
13
Випуск науково-виробничого фахового журналу
«Вісник Полтавської державної аграрної академії» № 2 за 2020 рік.
Протокол  № 16
від 28 травня
2020 року
14
Колективна монографія
«Мова і міжкультурна комунікація: теорія та практика» за науковою редакцією кандидата філологічних наук, доцента Сизоненко Наталії Миколаївни, завідувача, доцента кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії, обсягом 279 с.
Протокол  № 16
від 28 травня
2020 року
15
Збірник
матеріалів конференції
ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми біобезпеки в Україні», обсягом 84 с.
Редакційна колегія :
 • Аранчій В., кандидат економічних наук, професор;
 • Кулинич С., доктор ветеринарних наук, професор;
 • Передера С., кандидат ветеринарних наук, доцент;
 • Щербакова Н., кандидат ветеринарних наук, доцент;
 • Замазій А., доктор ветеринарних наук, професор;
 • Передера Ж., кандидат ветеринарних наук, доцент;
 • Петренко М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
 • Коне М., кандидат ветеринарних наук, доцент;
 • Лавріненко І., кандидат ветеринарних наук, доцент;
 • Передера О., кандидат ветеринарних наук, доцент;
 • Тітаренко О., кандидат ветеринарних наук, доцент.
Протокол  № 16
від 28 травня
2020 року
16
Збірник
матеріалів конференції
IV Міжнародної  науково-практичної інтернет-конференції «Хімія, екологія та освіта», обсягом 244 с.
Протокол  № 16
від 28 травня
2020 року
17 Навчальний посібник

«Первинний облік у сільськогосподарських підприємствах» для здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти, обсягом 263 с.

За загальною редакцією Плаксієнка Валерія Яковича, доктора економічних наук, професора, завідувача, професора кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю  Полтавської державної аграрної академії.

Авторський колектив:

Єрмолаєва Марина Валентинівна, кандидат економічний наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю;

Грибовська Юлія Миколаївна, кандидат економічний наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю;

Лега Ольга Василівна, кандидат економічний наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю

Романченко Юлія Олександрівна, кандидат економічний наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю;

Мокієнко Тетяна Володимирівна, кандидат економічний наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю;

Прийдак Тетяна Борисівна, кандидат економічний наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю;

Черненко Ксенія Володимирівна, кандидат економічний наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю;

Яловега Людмила Василівна, кандидат економічний наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю.

Протокол  № 24

від 01 липня 2020 року

18 Монографія

«Ринок плодово-ягідної продукції Півдня України», обсягом 470 с.

Автор: Колокольчикова Ірина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес консалтингу та міжнародного туризму Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь).

Протокол  № 24

від 01 липня 2020 року

19 Навчальний посібник

«Первинний облік у сільськогосподарських підприємствах» для здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти, обсягом 263 с.

За загальною редакцією Плаксієнка Валерія Яковича, доктора економічних наук, професора, завідувача, професора кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю  Полтавської державної аграрної академії.

Авторський колектив:

Єрмолаєва Марина Валентинівна, кандидат економічний наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю;

Грибовська Юлія Миколаївна, кандидат економічний наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю;

Лега Ольга Василівна, кандидат економічний наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю

Романченко Юлія Олександрівна, кандидат економічний наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю;

Мокієнко Тетяна Володимирівна, кандидат економічний наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю;

Прийдак Тетяна Борисівна, кандидат економічний наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю;

Черненко Ксенія Володимирівна, кандидат економічний наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю;

Яловега Людмила Василівна, кандидат економічний наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю.

Протокол  № 24

від 01 липня 2020 року

20 Монографія

«Менеджмент продовольчої безпеки України: національний та глобалізацій ний рівень» обсягом 230 с.

Автори:

Маркіна Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач, професор кафедри  менеджменту Полтавській державній аграрній академії;

Вараксіна Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Полтавській державній аграрній академії.

Протокол  № 24

від 01 липня 2020 року

21 Навчальний посібник

«Університетська освіта» для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання за ступенем «Бакалавр», обсягом 142 с.

Автори – Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна, кандидат економічних наук, професор, декан факультету обліку та фінансів Полтавської державної аграрної академії;

Безкровний Олександр Валентинович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри  фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії;

Лега Ольга Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри  бухгалтерського обліку та економічного контролю;

Песцова-Світалка Оксана Станіславівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії.

Протокол  № 25

від 31 серпня 2020 року

22 Монографія

«Звитяжець  наукового свинарства О.П. Бондаренко (1884-1937)», обсягом 110 с.

Автори – Нагаєвич Віталій Михайлович, професор кафедри технології виробництва продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії;

Самородов Віктор Миколайович, доцент кафедри захисту рослин Полтавської державної аграрної академії;

Шостя Анатолій Михайлович, завідувач, професор кафедри технології виробництва продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії;

Сокирко Михайло Петрович, директор Полтавської державної сільськогосподарської станції ім..М.І. Вавилова ІС і АПВ НААН.

Протокол  № 25

від 31 серпня 2020 року

23 Навчальний посібник

«Інтегрований захист рослин» за авторською редакцією співробітників кафедри захист рослин

Писаренка Віктора Микитовича, доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача, професора кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії;

Піщаленко Марина Анатоліївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії;

Поспєлова Ганна Дмитрівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії;

Горб Олег Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії;

Коваленко Нінель Павлівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії;

Шерстюк Олена Леонідівна, старший викладач кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії.

Протокол  № 25

від 31 серпня 2020 року

24 Навчальний посібник

«Статистика» для здобувачів вищої освіти за: освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,  освітньо-професійною програмою «Менеджмент підприємства» спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійною програмою «Підприємництво спеціальності» 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 051 «Економіка», обсягом 305 с.

Автори: Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії;

Єгорова Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії;

Рудич Алла Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії.

Протокол  № 1

від 24 вересня 2020 року

25 Монографія

«Дробоструминне очищення. Теорія і практика», обсягом 300 с.

Автори: Горик Олексій Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач, професор кафедри загальнотехнічних дисциплін Полтавської державної аграрної академії;

Черняк Роман Євгенович, генеральний директор ПАТ «АвтоКРАЗ»;

Чернявський Анатолій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент;

Брикун Олександр Миколайович, старший викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін Полтавської державної аграрної академії.

Протокол  № 1

від 24 вересня 2020 року

26 Випуск науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії» № 3 за 2020 рік.

Протокол  № 1

від 24 вересня 2020 року

27 Навчальний посібник

«Загальна теорія політики» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 052 Політологія, обсягом 100 с.

Автори:

Приходько Сергій Миколайович – кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії;

Кончаковський Євген Олегович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін  Полтавської державної аграрної академії;

Макарець Світлана Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії.

Протокол  № 2

від 13 жовтня
2020 року
28 Навчальний посібник

«Сучасні технології нейролінгвістичного програмування», обсягом 200 с.

За загальною редакцією Гнатюка Сергія Олександровича, доктора технічних наук, доцента Національного авіаційного університету;

Уткіна Юрія Вікторовича, кандидата технічних наук, доцента, завідувача, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Полтавської державної аграрної академії.

Протокол  № 2

від 13 жовтня
2020 року
29 Колективна монографія

«Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва», обсягом 320 с., за редакцією

Калашник Олени Володимирівни, кандидата технічних наук, доцента, доцента кафедри підприємництва і права Полтавській державній аграрній академії;

Махмудова Ханлар Зейналовича, доктора економічних наук, професора, завідувача, професора кафедри підприємництва і права Полтавській державній аграрній академії;

Яснолоб Ілони Олександрівни, кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри підприємництва і права Полтавській державній аграрній академії.

Протокол  № 2

від 13 жовтня
2020 року
30 Колективна монографія

«Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва», обсягом 320 с., за редакцією

Калашник Олени Володимирівни, кандидата технічних наук, доцента, доцента кафедри підприємництва і права Полтавській державній аграрній академії;

Махмудова Ханлар Зейналовича, доктора економічних наук, професора, завідувача, професора кафедри підприємництва і права Полтавській державній аграрній академії;

Яснолоб Ілони Олександрівни, кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри підприємництва і права Полтавській державній аграрній академії.

Протокол  № 2

від 13 жовтня
2020 року
31 Колективна монографія

«Екологічні інновації у підвищенні економічної та продовольчої безпеки України», обсягом 200 с., за редакцією

Чайки Тетяни Олександрівни, кандидата економічних наук, начальник редакційно-видавничого відділу Полтавській державній аграрній академії;

Яснолоб Ілони Олександрівни, кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри підприємництва і права Полтавській державній аграрній академії;

Горба Олега Олександровича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента, доцента кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля Полтавській державній аграрній академії.

Протокол  № 2

від 13 жовтня
2020
32 Колективна монографія

«Енергоефективність і енергонезалежність сільських територій: передумови формування та функціонування», обсягом 180 с.,за редакцією

Чайки Тетяни Олександрівни, кандидата економічних наук,  начальник редакційно-видавничого відділу Полтавській державній аграрній академії;

Яснолоб Ілони Олександрівни, кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри підприємництва і права Полтавській державній аграрній академії;

Горба Олега Олександровича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента, доцента кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля Полтавській державній аграрній академії.

Протокол  № 2

від 13 жовтня
2020 року
33 Навчальний посібник

«Механотроніка. Основи в агроінженерії», обсягом 168 с.

Автори:

Падалка Вячеслав Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач, доцент кафедри технології та обладнання переробних і харчових виробництв Полтавській державній аграрній академії;

Біловод Олександра Іванівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри галузеве машинобудування, заступник декана інженерно-технологічного факультету Полтавській державній аграрній академії.

Протокол  № 2

від 13 жовтня 2020 року

34 Навчальний посібник

«Біотехнологія, розведення та відтворення тварин», обсягом 222 с.

Автори:

Усенко Світлана Олексіївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри технологій дрібного тваринництва Полтавській державній аграрній академії;

Васильєва Ольга Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри технологій дрібного тваринництва Полтавській державній аграрній академії;

Шаферівський Богдан Сергійович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технологій дрібного тваринництва Полтавській державній аграрній академії.

Протокол  № 2

від 13 жовтня 2020 року

35 Навчальний посібник

«Біотехнологія та відтворення тварин», обсягом 107 с.

Автори:

Усенко Світлана Олексіївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри технологій дрібного тваринництва Полтавській державній аграрній академії;

Васильєва Ольга Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри технологій дрібного тваринництва Полтавській державній аграрній академії

Протокол  № 2

від 13 жовтня 2020 року

36 Навчальний посібник

Genetic analysis / in Laboratory practice. Manual / edited by M.Klopčič and T.Ishchenko. SMC VFPO. Kyiv. 2020. 280 p.

Автори:

Рубан Сергій Юрійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри генетики, розведення та біотехнологї тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Гетя Андрій Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, професор кафедри технологій дрібного тваринництва Полтавській державній аграрній академії;

Кондратюк Вадим Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, декан  факультету тваринництва та водних біоресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Грищенко Сергій Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Грищенко Наталія Петрівна, кандидат сільськогосподарських наук, кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Кухта Христина – молодший науковий співробітник Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Протокол  № 2

від 13 жовтня 2020 року

37

Збірник

матеріалів конференції

Міжнародної науково-практичної конференції «Захист і карантин рослин – історія та сьогодення» від 24-25 листопада 2020 року, м. Полтава. Обсягом 148 с.

Укладачі: Маренич М.М., доцент, декан факультету агротехнологій та екології Полтавської державної аграрної академії;

Горб О.О., доцент, доцент кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії;

Сокирко М.П., директор Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції імені М.І. Вавілова ІС і АПВ НААН;

Харченко Ю.В., директор Устимівської дослідної станції рослинництва Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва;

Поспєлова Г.Д., доцент, доцент кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії та інші викладачі кафедри.

Протокол  № 7

від 15 грудня 2020 року

38 Колективна монографія

«Технологічне забезпечення якості складання нероз’ємних з’єднань із використанням зварювальних пристосувань в умовах серійного виробництва», обсягом 256 с.

Автори: Фролов Євгеній Андрійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельних машин і обладнання навчально-наукового інституту інформаційних технологій і механотроніки Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

Попов Станіслав Вячеславович, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, доцент кафедри галузеве машинобудування інженерно-технологічного факультету Полтавської державної аграрної академії;

Коробко Богдан Олегович, доктор технічних наук, доцент, проректор із науково-педагогічної роботи Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

Бондар Олег Валентинович, кандидат технічних наук, викладач Полтавського політехнічного коледжу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

 

Протокол  № 7

від 15 грудня 2020 року

39 Бібліографічний покажчик

«Рідкісні видання у фонді бібліотеки Полтавської державної аграрної академії», обсягом 64 с.

Укладачі: Пащенко Любов Дмитрівна, завідувач відділу бібліотеки Полтавської державної аграрної академії;

Фіненко Ірина Іванівна, бібліотекар 1 категорії Полтавської державної аграрної академії;

Плішко Наталія Михайлівна, бібліотекар Полтавської державної аграрної академії;

Жадан Надія Вікторівна, бібліотекар Полтавської державної аграрної академії.

Протокол  № 7

від 15 грудня 2020 року

40

Збірник матеріалів конференції

Про затвердження до друку рукопису матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перші Сазановські читання», присвяченої 100-річчю заснування Полтавської державної аграрної академії, 27 листопада 2020 року м. Полтава, обсягом 140 с.

Укладачі: Поспєлов Сергій Вікторович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, завідувач, професор кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії;

Писаренко Павло Вікторович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії;

Олепір Роман Вікторович, кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.

Протокол  № 7

від 15 грудня 2020 року