Рада аспірантів (PhD)

Рада здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (рада аспірантів) Полтавського державного аграрного університету – орган самоврядування, який об’єднує на громадських засадах здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з метою консолідації зусиль, спрямованих на підвищення наукової і соціальної активності аспірантів, забезпечення реалізації і захисту прав та інтересів аспірантів на участь в управлінні освітнім процесом, підтримку й реалізацію наукових ініціатив, організацію змістовного дозвілля.

Рада аспірантів керується у своїй діяльності чинним законодавством України, рішеннями Міністерства аграрної політики та продовольства України, «Положенням про державний вищий навчальний заклад», Законом України «Про вищу освіту», Статутом ПДАА, Положенням про раду здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії Полтавського державного аграрного університету.

Основними завданнями Ради аспірантів є:

 • забезпечення виконання аспірантами своїх обов’язків як громадян i здобувачів;
 • забезпечення і захист прав та інтересів аспірантів;
 • сприяння навчальній і науковій діяльності аспірантів;
 • встановлення зв’язків із радами аспірантів інших закладів вищої освіти;
 • сприяння реалізації творчого потенціалу аспірантів;
 • сприяння встановленню співробітництва між аспірантами та провідними науковцями ПДАУ;
 • захист законних прав та iнтересiв аспірантів у органах державної влади та управління;
 • участь у вирішенні конфліктних ситуацій;
 • органiзацiя культурно-освітньої роботи;
 • формування соціальної культури, активної громадянської позиції аспірантів;
 • сприяння забезпеченню реалізації прав на участь аспірантів в управлінні ПДАУ.
 
Склад Ради здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
Полтавського державного аграрного університету:
Голова Ради Вовк Микола, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 4 курсу спеціальності 073 «Менеджмент»; аудиторія 487 навчального корпусу 4; mykola.vovk@pdaa.edu.ua
Заступник голови Ради Карась Юлія,  здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 1 курсу спеціальності 051 «Економіка»; аудиторія 476 навчальний корпус 4; Karasjn@ukr.net
Секретар Ради Ващенко Валерія, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 2 курсу спеціальності 051«Економіка»; аудиторія 482 навчального корпусу 4; valeria42vaschenko@gmail.com
Представниця факультету агротехнологій та екології Кобилинська Олена, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 3 курсу спеціальності 201 «Агрономія»;  аудиторія 405 навчального корпусу 4; olena.kobylynska@pdaa.edu.ua
Представник навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій Демидкін Олег, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії  3 курсу спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»;  аудиторія 494 навчальний корпус 4; oleg.demydkin@gmail.com
Представник факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Усенко Олег, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 4 курсу спеціальності 204 «ТВППТ»; аудиторія 430 навчального корпусу 4; oleh.usenko@pdaa.edu.ua
Представниця факультету ветеринарної медицини Сорокова Світлана, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 4 курсу спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»; аудиторія 66 навчального корпусу 1; svetagirl911@gmail.com
Представниця інженерно-технологічного факультету Прілєпо Наталія, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 2 курсу спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»; аудиторія 322 навчального корпусу 3, аудиторія 313 навчального корпусу 3; nataliia.pryliepo@pdaa.edu.ua