Продовжуємо практику перезарахування результатів навчання

19 грудня 2023 року відбулося засідання комісії з перезарахування результатів навчання, набутих здобувачами вищої освіти за програмою внутрішньої академічної мобільності.

Голова комісії – Кулинич Сергій, декан факультету ветеринарної медицини, професор. Секретар – Дмитренко Надія, завідувач кафедри терапії імені професора П.І. Локеса, доцент. Члени комісії: Киричко Борис, завідувач кафедри хірургії та акушерства, професор, гарант ОПП Ветеринарна медицина; Євстаф`єва Валентина, професор кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи; Кручиненко Олег, завідувач кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки, професор, гарант ОПП Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза; Петренко Максим, заступник декана факультету ветеринарної медицини, доцент.

Розглянули питання про перезарахування навчальних дисциплін (освітніх компонент) здобувачам вищої освіти за ОПП Ветеринарна медицина другого (магістерського) рівня 5 курсу денної форми навчання Величку Антону, Карпцю Павлу, Плахотній Єві та здобувачам вищої освіти за ОПП Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза другого (магістерського) рівня 5 курсу денної форми навчання Касмініній Яні і Окружко Поліні, які навчалися за програмою внутрішньої академічної мобільності у закладі вищої освіти-партнері (Дніпровський державний аграрно-економічний університет (м. Дніпро), наказ № 1000-ст від 29 серпня 2023 р.).

В результаті комісія вирішила перезарахувати навчальні дисципліни (освітні компоненти) означеним здобувачам вищої освіти та внести перезараховані дисципліни в індивідуальний план та залікові книжки (протокол № 1 від 19 грудня 2023 р.).