Представник науково-педагогічного складу Полтавської державної аграрної академії доповів про власні наукові дослідження на конференції «Сучасні епідемічні виклики в концепції „Єдине здоров’я”»

Представник науково-педагогічного складу Полтавської державної аграрної академії доповів про власні наукові дослідження на конференції «Сучасні епідемічні виклики в концепції „Єдине здоров’я”»

 

18 та 19 травня 2021 року провідні наукові установи України, такі як Національна академія аграрних наук України, Інститут ветеринарної медицини НААН, Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН, провели онлайн ІІІ щорічну міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні епідемічні виклики в концепції „Єдине здоров’я”».
Метою заходу було обговорення та пошук розв’язання актуальних проблем у галузі ветеринарної та гуманної медицини, зміцнення та розширення контактів між науковцями різних установ і країн, обмін дослідницьким досвідом. Слід зазначити, що, крім науковців з України, в конференції взяли участь досвідчені вчені з Польщі та Білорусії. На конференції було виголошено 30 доповідей, що стосувались надзвичайно актуальних питань ветеринарної та гуманної медицини. Полтавську державну аграрну академію на заході представив Віталій Мельничук, канд. вет. наук, доцент, доцент кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки, з доповіддю «Особливості поширення нематодозів травного каналу овець у розрізі господарств Полтавської, Київської та Запорізької областей».
Після завершення доповіді наукова спільнота поставила чимало запитань Віталію Васильовичу, що свідчить про актуальність здійснених ним наукових досліджень, і погодилася із твердженнями молодого науковця.
Учасники заходу відзначили надзвичайно високий потенціал науковців факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії, що свідчить про наявність у закладі потужного науково-педагогічно складу, який у своїй науковій роботі здатен конкурувати із провідними науково-дослідними та науковими установами.