ПП «Лубнимаш»

19 липня 2021 року був підписаний меморандум про співпрацю між ПДАУ та ПП «Лубнимаш» щодо проходження практики здобувачами вищої освіти на цьому підприємстві. Співпраця між установами сприяє розвитку освіти і науки на Полтавщині, реалізації спільних науково-освітніх програм і проєктів, кращій забезпеченості виробництва кваліфікованими кадрами, а також оптимізації навчального процесу та набуттю практичних знань і навичок здобувачами вищої освіти.

Заплановане проведення навчальних лекцій і тренінгів для студентів профільних спеціальностей, а також виробничих екскурсій і практик, стажування випускників Університету.