Поповнення фонду: подарунок від Томіліна О. О.

Отримувати подарунки завжди приємно, особливо коли їх робить доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Томілін Олексій Олександрович.

Завдяки йому фонд нашої книгозбірні поповниться навчальним посібником «Сучасні технології фінансового менеджменту» авторського колективу: Томілін О. О., Дорогань-Писаренко Л. О., к.е.н., проф.; Аранчій Д. С., к.е.н., доц.; 2023 року видання.

У навчальному посібнику розглянуто сучасні технології фінансового менеджменту в нинішніх ринкових умовах. Особливу увагу приділено технологіям управління підприємствами в сучасних ринкових умовах господарювання, технологіям управлінських рішень в системі фінансового менеджменту.

Посібник розрахований на здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок.
Він стане в пригоді всім, хто бажає розвиватися та слідкує за сучасними технологіями.