Подарунок від Яценка Івана Володимировича, відомого науковця, судово-ветеринарного експерта

14 листопада 2023 року на Факультеті ветеринарної медицини ПДАУ відбулася лекція "Судово-ветеринарна експертиза у кримінальних провадженнях, розпочатих у зв'язку з досудовим розслідуванням злочинів проти здоров'я і життя тварин (танатологічні аспекти)", яку провів доктор ветеринарних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України Іван Володимирович Яценко

Під час лекції Іван Володимирович зробив цінний подарунок у фонд бібліотеки ПДАУ для того, щоб усі здобувачі вищої освіти в ПДАУ мали змогу розширити свої знання та використовувати їх на практиці.

Так, книгозбірня ПДАУ поповниться підручниками:

  • Гігієна і експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх переробки. Частина 1. Гігієна і експертиза рибопромислової продукції : підручник / І. В. Яценко, Н. М. Богатко, Н. В. Букалова та ін. ; за ред.: І. В. Яценка, Н. М. Богатко, Н. В. Букалової та ін. Харків : Диса Плюс, 2017. 680 с.

У 1 частині підручника висвітлені новітні питання гігієни і експертизи рибопромислових продуктів. Важливе місце відводиться питанням санітарних заходів та умов, спрямованих на збереження якості, забезпечення безпечності й придатності для споживання, а також контролю ризиків на всіх етапах виробництва, транспортування, приймання, зберігання й реалізації рибопромислової продукції.

  • Гігієна і експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх переробки. Частина 2. Гігієна і експертиза водних ссавців, безхребетних гідробіонтів, продукції з риби : підручник / І. В. Яценко, Н. М. Богатко, Н. В. Букалова та ін. ; за ред.: І. В. Яценка, Н. М. Богатко, Н. В. Букалової та ін. Харків : Диса Плюс, 2017. 648 с.

У частині 2 підручника висвітлені новітні питання гігієни і експертизи водних ссавців, безхребетних гідробіонтів, продукції з риби. Важливе місце відводиться питанням санітарних заходів та умов, спрямованих на збереження якості, забезпечення безпечності й придатності їх для споживання, а також контролю ризиків на всіх етапах виробництва, транспортування, приймання, зберігання й реалізації.

  • Гігієна і експертиза продуктів первинної переробки забійних тварин : підручник (енциклопедичний курс) / І. В. Яценко, Н. М. Богатко, Н. В. Букалова, та ін. ; за ред.: І. В. Яценка, Н. М. Богатко, І. А. Бібена. Нова ідеологія, 2019. 1200 с.

У підручнику висвітлено новітні питання гігієни і експертизи продуктів первинної переробки забійних тварин. Важливе місце відводиться питанням санітарних заходів та умов, спрямованих на збереження якості, забезпечення безпечності й придатності для споживання, а також контролю ризиків на всіх етапах виробництва, транспортування, приймання, зберігання й  реалізації продуктів первинної переробки забійних тварин.

Ці підручники будуть корисними для підготовки фахівців і студентів ОС «Магістр» у вищих навчальних аграрних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації за спеціальностями «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» та «Ветеринарна медицина», а також для слухачів післядипломної освіти, лікарів ветеринарної медицини, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль і нагляд за харчовими продуктами.

Слідкуйте за оновленням інформації в електронному каталозі за покликанням: http://library-service.com.ua:8080/popdaa/

Дякуємо декану Факультету ветеринарної медицини, доктору ветеринарних наук, професору Кулиничу Сергію Миколайовичу та заступнику декана з навчальної роботи, кандидату сільськогосподарських наук, доценту Петренку Максиму Олександровичу за організацію лекції та запрошення співробітників бібліотеки ПДАУ на неї.

Щира подяка Івану Володимировичу Яценку за змістовну, інформативну лекцію, цікаву та корисну не тільки спеціалістам, яких готує Факультет ветеринарної медицини ПДАУ, й для "новачків".