Подарунок від Павла Васильовича Іванюти

Дякуємо Горбаневичу Віталію Леонідовичу, який захистив дисертацію у січні 2024 року у Львівському торговельно-економічному університеті та є співзасновником громадської організації «Світла УКРАЇНА», та Павлу Васильовичу Іванюті, доктору наук з державного управління, доценту, професору кафедри менеджменту, маркетингу та підприємництва Вінницького кооперативного інституту, який навчався у ПДАУ (тоді ще ПДАА) за спеціальністю «Облік і аудит», за поповнення фонду книгозбірні монографією «Фондовий ринок, тенденції його розвитку. Методика аналізу операцій на фондовому ринку».

У монографії розкрита основна сутність фондового ринку та біржових торгів, як важливої сфери ведення міжнародного бізнесу, де розкривається характеристика цінних паперів та фінансових інструментів як системи товарно-грошових відносин у кожній країні, на основі чого ґрунтується закордонний досвід, а також процеси становлення й здійснення їх в Україні.

Тут розкривається загальне оцінювання ситуацій, які впливають на операції та торги на фондовому ринку, що узагальнюють методику аналізу дохідності цінних паперів і фінансових інструментів підприємств-емітентів.

Монографія є корисною для працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, науковців, здобувачів усіх рівнів вищої освіти економічних спеціальностей, учасників фондової біржі, брокерів, підприємств-емітентів цінних паперів, інвесторів, які розміщують кошти у цінні папери та інші фінансові інструменти при здійсненні біржових торгів.

Слідкуйте за оновленням електронного каталогу за покликанням: http://library-service.com.ua:8080/popdaa/