Подарунок від Олександра Галича, Тетяни Воронько-Невідничої та Надії Баган

Дякуємо Олександру Галичу, Ректору Полтавського державного аграрного університету, к.е.н., проф., Тетяні Воронько-Невідничій, завідувачці кафедри менеджменту ім. І.А. Маркіної, к.е.н., доц., та Надії Баган, PhD з економіки, за подарунок нового навчального посібника їхнього спільного авторства «Стиль та імідж менеджера», що буде вельми корисним для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою Менеджмент підприємства спеціальності 073 Менеджмент.

У цьому посібнику викладено ґрунтовну теорію про механізми та технології формування, розвитку й корекції професійного іміджу фахівця, його роль в управлінській діяльності, а також формування умінь і навичок ефективного використання ділового іміджу для успішного виконання професійних завдань згідно з вимогами до фахівця-менеджера, що постійно змінюються.

Упевнені, що посібник стане цінним доповненням до фондів бібліотеки та допоможе майбутнім менеджерам у їхньому навчанні!