Подарунок від Лідії Іванівні Купчені

Вислювлюємо щиру подяку Лідії Іванівні, доцентці кафедри підприємництва і права ПДАУ, кандидатці юридичних наук, за подарунок монографії «Сучасні теоретичні та прикладні засади права природокористування в національній еколого-правовій доктрині» за загальною редакцією професора А. П. Гетьмана, 2023 року видання.

У монографії проаналізовано правове забезпечення екологічної політики держави у сфері природокористування, безпекові еколого-правові аспекти використання природоресурсного потенціалу України, економіко-правові засади забезпечення збалансованого природокористування, правове забезпечення права природокористування, використання природних ресурсів на засадах впровадження екосистемного підходу.

Суттєву увагу приділено висвітленню правових основ землекористування, водокористування, використання об’єктів рослинного і тваринного світу, водних біоресурсів, збереження та сталого використання компонентів біологічного різноманіття, розвитку ландшафтного законодавства й екологічного господарювання.

Розглянуто особливості правового регулювання використання природних ресурсів у містах та інших населених пунктах, охорони та використання природних ресурсів в енергетичній галузі, користування природними ресурсами в умовах кліматичної кризи.

Монографія стане у пригоді науковцям-правникам, викладачам, аспірантам, здобувачам вищої освіти, що вивчають правові дисципліни, а також усім, хто цікавиться теоретичними питаннями екологічного права.

Слідкуйте за оновленням електронного каталогу бібліотеки за покликанням: http://library-service.com.ua:8080/popdaa/