Подарунок від Кафедри біотехнології та хімії ПДАУ

Бібліотека ПДАУ висловлює щиру подяку Кафедрі біотехнології та хімії ПДАУ Навчально-наукового інституту агротехнологій, селекції та екології за подарунок навчального посібника «Хімія для спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія», авторами якого є викладачі цієї кафедри: Короткова Ірина Валентинівна, доц., канд. хім. наук, проф. кафедри; Ромашко Таміла Петрівна, доц., канд. хім. наук, зав. кафедри; Хахель, Олег Альбінович, ст. наук. співроб., д-р фіз.-мат. наук, проф. кафедри; Маренич Микола Миколайович, директор ННІ АСЕ, д-р с.-г. наук, проф.

Цей навчальний посібник призначений для підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія галузь знань 16 Хімічна інженерія та біоінженерія і може бути корисним для фахівців, що працюють в галузі вищих навчальних закладів освіти України. Посібник охоплює такі розділи хімії, як неорганічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія, фізична та колоїдна хімія та містить лекції, лабораторні роботи та тестові завдання до кожного з них.

Запрошуємо всіх здобувачів спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія відвідати бібліотеку, бо, окрім цієї новинки, у нас для вас ще є безліч спеціалізованої літератури. Це й посібники, підручники, монографії, фахові журнали, що охоплюють всі навчальні дисципліни ОПП.