Підвищення кваліфікації працівниками кафедри підприємництва і права

  

ПІП викладача

Актуальні підвищення кваліфікації

Забезпечують ОП Правознавство

Забезпечують ОП Підприємництво

Махмудов Ханлар Зейналович

Національний університет біоресурсів і природо-користування України, ННІ післядипломної освіти,  свідоцтво про підвищення кваліфікації «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» при викладанні дисципліни «Правознавство»   СС00493706/001014-16 від 30.09.2016 р.

Підвищення кваліфікації (стажування) у Харківському національному університеті внутрішніх справ (з 20.07.2020 р. по 14.08.2020 р., 120 год. Довідка

 

+

Рябошапко Леонід Іванович

2020 р. – підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням у Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти ЛНАУ на тему «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання і роботи, користування платформою Moodle».

+

 

Кальян Олександр Сергійович

Рада адвокатів Полтавської області. Сертифікат про участь у заходах підвищення кваліфікації від 28.05.2016 р. Теми: «Роль Конституційного Суду України в забезпеченні демократичного суспільства в Україні», «Особливості застосування сімейного законодавства: недійсний шлюб, неукладений шлюб. Правові наслідки», «Право на справедливий судовий розгляд. Кримінальні аспекти. Актуальні питання адвокатської етики»

- Рада адвокатів Полтавської області. Сертифікат про участь у заходах підвищення кваліфікації від 24.09.2016 р. Теми: «Практика розгляду справ Вищою кваліфікаційною комісією суддів України», «Проблемні питання розподілу спільного майна подружжя та осіб, які не перебувають у шлюбі. Судова практика», «Практика застосування законодавства України про службові та корупційні злочини»

- Стратегічна дискусія на тему «Захист прав адвокатів та гарантій їх професійної діяльності, та прав їхніх клієнтів», організована Радою адвокатів Полтавської області та Всеукраїнською ГО «Асоціація адвокатів України» (тривалість 5 год.) (сертифікат від 11.10.2016 р.)

- Рада адвокатів Полтавської області. Сертифікат про участь у заходах підвищення кваліфікації від 11.03.2017 р. Теми: «Конституційні права і свободи та механізми їх захисту», «Адвокатська практика у сфері захисту інформаційних прав і свобод», «Участь адвокатів у захисті прав при здійсненні негласних слідчих дій»

- Рада адвокатів Полтавської області. Сертифікат про участь у заходах підвищення кваліфікації від 31.03.2017 р. Теми: «Актуальні питання якості надання безоплатної вторинної правової допомоги», «Актуальні питання організації надання безоплатної вторинної правової допомоги», «Зміни у методиці обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу», «Механізм оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів».

- Курси підвищення кваліфікації в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 40 від 10.02.2017 р., тема: педагогіка вищої школи, психологія вищої школи, педагогічна майстерність викладача вищої школи.

- Стажування на кафедрі правознавства Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна». Період з 17 травня 2019 року по 12 липня 2019 року. Посвідчення про підвищення кваліфікації (стажування) № 5 від 15 липня 2019 року.

- Стажування в закладі освіти «Центр освітнього консультування» ТОВ, м. Краків, Польща. Період з 13 січня 2020 року по 26 січня 2020 року. Сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) KRA200108 від 27 січня 2020 року (108 годин).

+

 

Михайлова Олена Сергіївна

- Курс навчання з теми "Виробництво індичатини за європейськими технологіями", Школа європейського тваринництва, ПДАА, сертифікат №141, 12.04.2016 р.

- Курс навчання з теми "Українізована європейська технологія інтенсивного вирощування телят", Школа європейського тваринництва, ПДАА, сертифікат №2, 2016 р.

Національний університет біоресурсів і природо-користування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/001018-16, тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» при викладанні дисципліни «Підприємництво», «Системи технологій», «Організація виробничих процесів у галузі тваринництва», 30.09.2016  р.

- Варненський університет менеджменту, сертифікат «Professional development course internationalization and quality assurance processes in eu higher education institutions», 12.04.2018 р.

 -Всеукраїнський науково-практичний семінар "Підтримка діяльності АПК засобами сучасних інформаційних систем та технологій", ПДАА, сертифікат, 17.10.2019 р.

- Інститут післядипломної освіти ПДАА, кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника №44 від 30.10.2019 р.

- Курс навчання з експлуатації та впровадження інформаційної системи "Універсал 7", сертифікат, 2019 р.

 

+

Світлична Алла Василівна

Національний університет біоресурсів і природокористування, 19.10.2017 р., тема: «НПП аграрних ВНЗ з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному закладі при викладанні дисципліни «Університетська освіта», свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/004425-17;
Інститут післядипломної освіти ПДАА, 24.05.2018 р., тема «Теоретична підготовка з основ сільськогосподарського дорадництва», свідоцтво про навчання експерта-дорадника, кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника №18;
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 02.04.2019 р. Тренінг для підготовки експертів їз забезпечення якості вищої освіти, сертифікат;

Освітній тренінг для викладачів ВНЗ з викладання курсу "Соціальне підприємництво", сертифікат, 16-17 листопада 2019 р.

Експерт з проведення акредитації освітніх програм НАЗЯВО. Додаток до реєстру експертів від 13.11.2019 р.;

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP), Американські Ради з міжнародної освіти, онлайн-курс «Академічна доброчесність», сертифікат, 12.04.2020 р.

Webinar: «The methodology of plagiarism prevention» Organized by NAQA of Ukraine and Plagiat.pl held, on 08 October 2020 сертифікат

+

+

Осташова Валерія Олександрівна

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/001038-16. Підвищення кваліфікації "Роль навчальної дисципліни у формуванні професійних компетентностей майбутнього фахівця аграрної сфери", 30.09.16 р.;

- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.Сертифікат про участь у тренінгу «Європейські бізнес-практики КСВ», 01.06.2017 р.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/004441-17, тема: «Електронний навчальний курс», 19.10.2017 р.

Інститут післядипломної освіти ПДАА, свідоцтво про навчання експерта-дорадника, кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника №11 від 24.05.2018 р.

- Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна", посвідчення про підвищення кваліфікації №2, 15.07.2019 р.

- Полтавська державна аграрна академія, «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості у контексті сучасних трансформацій», сертифікат СС00493014/000104-20, 26-27 лютого 2020 р.

- Комунальна установа «Агенція місцевого розвитку територіальних громад Полтавського району», «Складання проєктних заявок», сертифікат ПК42254455/000014-20, 03-05 березня 2020 р.

- Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вебінар «Академічна доброчесність», сертифікат, 25.03.2020 р.

- Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вебінар «Цифрові компетенції в Україні та Європі», сертифікат, 26.03.2020 р.

- A Clarivate Analytics Company, онлайн-семінари: «Розширення можливості інформаційних інструментів Clarivate», «Практичні рекомендації щодо публікації в міжнародних журналах», «Інструменти Clarivate для ефективної наукової діяльності», травень 2020 р.

Проходження курсу "Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг", сертифікат від 16.01.2021 р. Експерт з акредитації освітніх програм НАЗЯВО, додаток до реєстру від 26.01.2021 р.

- Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP), Американські Ради з міжнародної освіти, онлайн-курс «Академічна доброчесність», сертифікат, 24.01.2021 р.

+

 

Сень Олександр Васильович 1. Конференція із співпраці бізнесу та університетів "Uni-biz bridge 7" присвячена створенню кейсів та впровадженню їх в навчальний процес 26-27 серпня 2021 року. Сертифікат учасника.
2. Національний університет біоресурсів і природокористування України. ННІ неперервної освіти і туризму. Свідоцтво про підвищення кваліфікації CC 00493706/015229-21. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності 25 жовтня-5 листопада 2021 року.
3. "Німецько-український агрополітичний діалог", Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України. Диплом. Навчальний онлайн-курс на тему "Актуальні питання та виклики щодо організації сільськогосподарського дорадництва в Україні" 22-26 листопада 2021 року.
  +
Бардіна Тетяна Олегівна

Інститут післядипломної освіти ПДАА, свідоцтво про навчання експерта-дорадника, кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника №341 від 24.05.2018 р.

Підвищення кваліфікації у Вищій школі бізнесу у Домброві Гурнічей (Республіка Польща) на тему: «Інноваційні методи та технології викладання: європейський досвід освітньої практики» свідоцтво про підвищення кваліфікації від 09.11.2018 р. (180 годин)

  +

Дем'яненко Наталія Василівна

- Напрям «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 2016 р. (свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/000936-16). Національний університет біоресурсів і природокористування України, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти.

- Національний університет біоресурсів і природокористування «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/000936-16. 30 вересня 2016 р.

Підвищення кваліфікації в рамках ініціативи "Підприємницький університет" і курсу "Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами" (вересень-грудень 2020 р.), сертифікат від 18.12.2020 р.

- «Innovative Entrepreneurship and Startup Management» online-seminar for the Universities 26-28.08.2020. Topics: іntro to Innovation and Entrepreneurship; entrepreneurial University Model; building Business: the traditional vs startup approach; Lean startup methodology.

- Підвищення кваліфікації в рамках ініціативи "Підприємницький університет" і курсу "Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами" (січень-червень 2021 р.), сертифікат від 05.07.2021 р.

Підвищення кваліфікації в рамках ініціативи "Підприємницький університет" і курсу "Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами" (вересень-грудень 2021 р.), сертифікат від 25.01.2022 р.

 

+

Сьомич Микола Іванович

- Стажування у Словаччині ( Сертифікат № 88-01/16 від 21 грудня 2016 року).

- Стажування у Чехії ( Сертифікат № 535 від 03 червня 2016 року).

- Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти,  свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/001097-16. Тема: «Розвиток вищої освіти в Україні на інноваційно-правових засадах». «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» при викладанні дисциплін «Аграрне право», «Господарське процесуальне право», 30.09.2016 р.

- У липні 2018 року отримав кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта дорадника  № 19 ( Свідоцтво № 0000677 від 04 липня 2018 року).

- У вересні 2018 року отримав свідоцтво про зарахування асоційованим членом Української асоціації з розвитку та бізнес-освіти (УАРМБО) ( Свідоцтво № 343 від 14 вересня 2018 року).

- Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень (м. Прага), Остравський технічний університет (м. Острава), Класичний університет (м. Брно), 21-26 січня 2020 р., сертифікат про підвищення кваліфікації №2665.

- Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна", посвідчення про підвищення кваліфікації №7/28-17-2020 від 03.12.2020 р.

+

 

Яснолоб Ілона Олександрівна

-      закордонні:

з 26.10.2016 р. по 26.01.2017 р. підвищення кваліфікації у Вищій школі бізнесу у Домброві Гурнічей (Республіка Польща) на тему: «Інноваційні методи та технології викладання: європейський досвід освітньої практики» свідоцтво про підвищення кваліфікації від 07.04.2017 р. (180 годин)

з 15.05.2018 р. по 29.05.2018 р. підвищення кваліфікації у Академії WSB (Республіка Польща) на тему: «Інноваційні методи та технології викладання: європейський досвід освітньої практики» свідоцтво про підвищення кваліфікації від 29.05.2018 р. (108 годин)

з 13.05.2019 р. по 14.06.2019 р. підвищення кваліфікації у Академії WSB (Республіка Польща) на тему: «Інноваційні процеси і якісний менеджмент в вищих навчальних закладах ЄС» свідоцтво про підвищення кваліфікації від 14.06.2019 р. (150 годин)

з 01 липня 2020 р. по 30 вересня 2020 р. стажування у рамках науково-дидактичного співробітництва між Вищою школою управління охороною праці в Катовіцах (ВШУОП) (Республіка Польща) на тему: «Забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах» для науково-педагогічних працівників партнерських навчальних закладів з України; свідоцтво про підвищення кваліфікації від 30.09.2020 р. (180 годин)

-      українські:

з 19.09.2016 р. по 30.09.2016 р. підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (ННІ післядипломної освіти) на тему: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (свідоцтво СС 00493706/001145-16 від 30.09.2016 р.);

з 25.04.2016 р. по 21.10.2016 р. підвищення кваліфікації у Науковій установі «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» Міністерства освіти і науки України, цикл навчальних семінарів  для фахівців підрозділів ВНЗ України з питань інтелектуальної власності «Менеджмент та практика управління інтелектуальною власністю», свідоцтво про підвищення кваліфікації № 100 від 21.10.2016 р.;

з 13.10.2016 р. по 22.12.2016 р. підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, «Горизонт 2020»: можливості та правила участі. Участь науково-педагогічних працівників ВНЗ України в конкурсах рамкової програми ЄС «Горизонт 2020» «Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка», свідоцтво про підвищення кваліфікації від 22.12.2016 р.;

з 19.06.2017 р. по 23.06.2017 р. підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (ННІ післядипломної освіти) на тему: «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах України» (свідоцтво СС 00493706/003716-17 від 23.06.2017 р.);

з 05.10.2017 р. по 19.10.2017 р. підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (ННІ післядипломної освіти) на тему: «НПП аграрних ВНЗ з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі» (свідоцтво СС 00493706/004458-17 від 19.10.2017 р.);

з 10.05.2018 р. по 24.05.2018 р. підвищення кваліфікації у Інституті післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії, свідоцтво про навчання дорадника (експерта-дорадника) № 352 від 24.05.2018 р.;

з 10.05.2018 р. по 24.05.2018 р. підвищення кваліфікації у Інституті післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії, кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника з можливістю здійснювати сільськогосподарську дорадчу діяльність з надання соціально спрямованих дорадчих послуг з питань економіки та менеджменту; розвитку сільських територій, свідоцтво № 14 від 04.07.2018 р.

- участь у вебінарах:

1)  Серия онлайн-семинаров по ресурсам Clarivate Analytics для научных исследований (24-31 марта 2017 год) по следующим темам: Платформа Web of Science – базовые возможности поиска; Работа с библиографией в програме EndNote Online; Поиск по автору и ResearcherID; Поиск и анализ научных журналов с использованием Journal Citation Reports – 4 години;

2)  Серия онлайн-семинаров по ресурсам Clarivate Analytics для научных исследований (24-31 марта 2017 год) по следующим темам: Платформа Web of Science – расширенные возможности поиска; Поиск по организации в Web of Science; Аналитический инструмент InCites для сравнительной оценки научной деятельности; База данных наидолее влиятельных научных публикаций Essential Science Indikators – 4 години;

3)  Серия онлайн-семинаров по ресурсам Clarivate Analytics для научных исследований (18-19 июля 2017 год) по следующим темам: Как избежать публикации в недобросовестном журнале; Основные требования к публикациям в международных журналах; Аналитические возможности Web of Science; Постоение профиля организации в Web of Science – 4 години;

4)  Серия онлайн-семинаров по ресурсам Clarivate Analytics для научных исследований «Практические рекомендации по публикации в международных журналах» (23-30 марта 2018 год) по следующим темам: Как избежать публикации в недобросовестном журнале; Основные требования к публикациям в международных журналах – ч. 1; Основные требования к публикациям в международных журналах – ч. 2 – 3 години;

5)  Серия онлайн-семинаров по ресурсам Clarivate Analytics для научных исследований «Информационные инструменты для анализа научной деятельности» (23-30 марта 2018 год) по следующим темам: Эффективные техники поиска и анализа информации в Web of Science; Работа с международной патентной информацией (Derwent Innovation Index); Создание и поддержка профиля организации в Web of Science; Профессиональная оценка публикационной активности (InCites) – 4 години;

6)  Серия онлайн-семинаров по ресурсам Clarivate Analytics для научных исследований «Информационные инструменты для авторов научніх публикаций» (23-30 марта 2018 год) по следующим темам: Подбор актуальных источников для написания научной работы (Web of Science); Оформление статей по ГОСТу и требованиям международных журналов (EndNote Online); Создание персонального авторского профиля в Web of Science (ResearcherID); Поиск и анализ научных журналов с импакт-факторм (Journal Citation Reports) – 4 години;

7)  Серия онлайн-семинаров «Расширенные возможности информационных инструментов Clarivate» (12-27 мая 2020 год) по следующим темам: Информационная платформа Web of Science  и Russian Citation Index; Расширенные возможности Web of Science  и Kopernio;  Оценка и планирование публикационной активности организации – 3 години.

8)  Серия онлайн-семинаров «Инструмент Clarivate для эффективной научной деятельности» (12-27 мая 2020 год) по следующим темам: Поисковые возможности базы Web of Science Core Collection; Презентация достижений ученого; Публикационная стратегия ученого – 3 години.

9)  Серия онлайн-семинаров «Практические рекомендации по публикации в международных журналах» (12 по 27 мая 2020 год) по следующим темам: Как научится разбираться в международных журналах; Возможности EndNote для работы с библиографией; Как подготовить публикацию для международного журнала – 3 години.

10)          Онлайн-семинар «Плагиат и его последствие для журналов, организаций и авторов» (2 июня 2020 год) по следующим темам: Заимствование, плагиат, цитирования и самоцитирования: наводим порядок с «Антиплагиат»; Как написать статью без плагиата с Web of Science – 2 години.

11)          Вебінар «Що нам готує інтерфейс Web of Science Core Collection» (2 червня 2020 р.) – 1 година.

12)          Вебінар «Критерії та процедура відбору видань Web of Science Core Collection» (3 червня 2020 року) – 1 година.

13)          Вебінар «Профіль установи у Web of Science: створення, корегування, використання» (4 червня 2020 року) – 1 година.

14)          Вебінар «Можливості аналітичного інструменту InCites» (5 червня 2020 року) – 1 година.

15)          Он-лайн курс «Наукова комунікація в цифрову епоху» (7 вересня 2020 року) – 1 година.

16)          Вебінар «Відбір видань до Web of Science Core Collection: критерії якості, процедура оцінювання» (8 вересня 2020 року) – 1 година.

17)          Вебінар «Web of Science Core Collection для наукової роботи» (9 вересня 2020 року) – 1 година.

18)          Вебінар «Публікаційна стратегія науковця» (10 вересня 2020 року) – 1 година.

19)          Вебінар «Можливості аналітичного інструменту InCites» (11 вересня 2020 року) – 1 година.

20)          Онлайн курс-інтенсив cемінар «Підготовка інвестиційного проекту, робота з інвестором та партнером, просування на ринок інноваційних проектів та технологій». Проєкт консалтингової компанії «Якість Гарантовано» та Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (інформаційні партнери заходу: Всеукраїнська Ініціатива «Активна Громада» від ГО «Інститут «Республіка», Київська торгово-промислова палата, ГО «Ліга Інвестиційного Розвитку України»). (29-30 вересня 2020 року) – 5 годин.

21)          Вебінар про ресурси компанії Clarivate «Вступ до наукометрії» (12 жовтня 2020 року) – 1 година.

22)          Вебінар про ресурси компанії Clarivate «Референс-менеджер EndNote: швидке оформлення публікацій без помилок» (13 жовтня 2020 року) – 1 година.

23)          Вебінар про ресурси компанії Clarivate «Можливості ресурсів Clarivate для успішної грантової заявки» (15 жовтня 2020 року) – 1 година.

24)          Вебінар про ресурси компанії Clarivate «Профілі автора: створення, корегування, можливості» (16 жовтня 2020 року) – 1 година.

25)          Серія вебінарів присвячених роботі з базами даних Scopus, ScienceDirect, Mendeley та іншими електронними ресурсами компанії Elsevier:

Перші кроки у Scopus (20 жовтня 2020 року) – 1 година; Починаємо з пошуку літератури у Scopus (23 жовтня 2020 року) – 1 година; Ваші колеги та Ви у Scopus (27 жовтня 2020 року) – 1 година; Журнали: доброго не буває забагато (30 жовтня 2020 року) – 1 година; Перші кроки у ScienceDirect (3 листопада 2020 року) – 1 година; Читання – це навчання (6 листопада 2020 року) – 1 година; «Цікавій Варварі на базарі носа відірвали» (10 листопада 2020 року) – 1 година; Не все те золото, що блищить (13 листопада 2020 року) – 1 година; Сяйте яскраво, наче діаманти (17 листопада 2020 року) – 1 година.

 

+

Шведенко Павло Юрійович

- Національний університет біоресурсів і природокористування України. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/001125-16. підвищення кваліфікації «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 30.09.16 р.

- Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна", посвідчення про підвищення кваліфікації №3, 15.07.2019 р.

A Clarivate Analytics Company, онлайн-семінар «Практичні рекомендації щодо публікації в міжнародних журналах», сертифікат, травень 2020 р.

- ТОВ Центр Освітнього Консультування, м. Краків, Польща (13.1.2020-26.01.2020), свідоцтво про підвищення кваліфікації KRA200107 від 27.01.2020 р. 

+

 

Мороз Світлана Едуардівна

Жемайтійська колегія (Литва), 06.05.2016 р., сертифікат, тема «Innovative Processes and Qualiti Management in EU Higher Education  Institutions»;

Варненський університет менеджменту (Болгарія), 12.07.2018 р.  сертифікат, тема: «Professional development course internationalization and quality assurance processes in eu higher education institutions»;

Варненський університет менеджменту (Болгарія), 09.07.2019 р. сертифікат, тема: «Стратегії вищої освіти для технологічних інновацій у глобальному контексті зміни соціальних потреб»;

Інститут післядипломної освіти ПДАА, кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника № 82 від 28.11.2019 р.;

Полтавська державна аграрна академія, «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості у контексті сучасних трансформацій», сертифікат СС00493014/000096-20, 26-27 лютого 2020 р.;

Участь у конференції "Теоретичні та емпіричні наукові дослідження: поняття та тенденції", м. Оксфорд, 24.07.2020 р., сертифікат;

Варненський університет менеджменту, сертифікат "Modernization of higher professional education in the international society", 12.09.2020 р.;

Участь у міжнародній науково-практичній конференції "Світовий розвиток як результат досягнень у науці та наукових дослідженнях", 09.10.2020 р., сертифікат

Участь у науковому семінарі кафедри харчових технологій "New Tendencies and Global Trends In Technologies for Raw Material Storage and Food Production", тема доповіді "Нові технології у галузі товарознавства" (3,5 год.), сертифікат CC00493014/000539-21, Полтава, ПДАА, 30.03.2021 р.

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Свідоцтво № ПК 01597997 00290-2021 від 05 березня 2021 р. Підвищення кваліфікації за акредит. спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» 6 кредитів (180 год.)
Zustricz Foundation Krakow, Republic of Poland, Career Development Center of NGO Sobornist Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education Міжнародне стажування, сертифікат № SZFL-000125, May 30, 2021 «Fundraising and organization of project activities in educational establishments: european experience» 6 кредитів (180 год.)
PARTICIPATED IN INTERNATIONAL WEBINAR «INNOVATIVE METHODS OF REMOTE LEARNING WITH USING ZOOM AND MOODLE PLATFORMS» The skills improvement program (webinar) is made up of 1.5 ECTS credits (45 hours) including 12 hours of lectures, 20 hours of practical sessions and 13 hours of self-study, 31 May - 07 June, 2021 (Lublin, Republic of Poland) Сертифікат

 

+

Козаченко Юлія Анатоліївна

- Національний університет біоресурсів і природокористування, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/004425-17 тема: «НПП аграрних ВНЗ з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному закладі», 19.10.2017 р.

- Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна", посвідчення про підвищення кваліфікації № 4, 15.07.2019 р.

- Стажування в закладі освіти «Центр освітнього консультування» ТОВ, м. Краків, Польща. Період з 13 січня 2020 року по 26 січня 2020 року. Сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) KRA200106 від 27 січня 2020 року.

+

 

Калашник Олена Володимирівна

- ZemaitijaCollege (Литва), свідоцтво № ZK0154, Системи менеджменту якості у вищих навчальних закладах ЄС, 06.05.2016 р.;

- Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,свідоцтво ПК 36627007411-16, спеціальність 123 «Комп’ютерні системи та мережі», від 21 грудня 2016 р.;

- ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», свідоцтво, «Методика проведення навчальних занять з використанням тренінгових технологій навчання» «Школи педагогічної майстерності», 31.05.2016 р.;

Участь у дискусійному клубі на тему: "Реформа державних закупівель" за участі регіонального центру компетенцій Prozoro в Полтавській області, сертифікат, м. Полтава, 19.05.2017 р.;

Варненський університет менеджменту, сертифікат «Professional development course internationalization and quality assurance processes in eu higher education institutions», 12.04.2018 р.

Варненський університет менеджменту, сертифікат "Modernization of higher professional education in the international society", 12.09.2020 р.

Участь у науковому семінарі кафедри харчових технологій "New Tendencies and Global Trends In Technologies for Raw Material Storage and Food Production", тема доповіді "Нові технології у галузі товарознавства" (3,5 год.), сертифікат CC00493014/000538-21, Полтава, ПДАА, 30.03.2021 р.

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Свідоцтво № ПК 01597997 00289-2021 від 05 березня 2021 р. Підвищення кваліфікації за акредит. спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», 6 кредитів (180 год.)

Zustricz Foundation Krakow, Republic of Poland, Career Development Center of NGO Sobornist Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education Міжнародне стажування, сертифікат № SZFL-000074, May 30, 2021 «Fundraising and organization of project activities in educational establishments: european experience» 6 кредитів (180 год.)

PARTICIPATED IN INTERNATIONAL WEBINAR «INNOVATIVE METHODS OF REMOTE LEARNING WITH USING ZOOM AND MOODLE PLATFORMS» The skills improvement program (webinar) is made up of 1.5 ECTS credits (45 hours) including 12 hours of lectures, 20 hours of practical sessions and 13 hours of self-study, 31 May - 07 June, 2021 (Lublin, Republic of Poland) Сертифікат

 

+

Писаренко Світлана Валеріївна

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/001050-16, тема: «Впровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисциплін», 30.10.2016 р.

Участь у 49-й науково-методичній конференції викладачів і аспірантів «Гармонізація взаємодії закладів вищої освіти з ринком праці», ПДАА, 21-22.02.2018 р., сертифікат

Варненський університет менеджменту, сертифікат, тема: «Professional development course internationalization and quality assurance processes in eu higher education institutions», 12.04.2018 р.

Участь у міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Наукове забезпечення економічного розвитку, правового регулювання і управління а агропромисловому комплексі», ПДАА, 29.03.2019 р., сертифікат

Інститут післядипломної освіти ПДАА, кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника №88 від 28.11.2019 р.

Участь у ХІІ міжнародній науково-практичній конференції «Маркетингове забезпечення продуктового ринку», ПДАА, 22.04.2020 р., сертифікат

Участь з ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю», ПДАА, 23.04.2020 р., сертифікат

Сертифікат про подання статті до електронного науково-практичного фахового видання «Інфраструктура ринку», листопад 2020 р.

 

+

Нестеренко Наталія Миколаївна

- Національний університет біоресурсів і природокористування, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/011375-20 тема: «Інноваційно-технологічні процеси при вивченні дисципліни "Теорія держави і права», 28.02.2020 р.

- Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна", посвідчення про підвищення кваліфікації № 7/28-15/2020, 13.11.2020 р.

+

 

Коломієць Павло Віталійович

- Польська академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові, міжнародний семінар-стажування «Інноваційні технології в науці та освіті: європейський досвід» (Сертифікат про проходження Міжнародного стажування програми підвищення кваліфікації «Педагогіка 21 століття» № 000197 від 01.09.2016 року). Сертифікат.

- Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, підвищення кваліфікації за напрямком педагогіка вищої школи, психологія вищої школи, педагогічна майстерність викладача вищої школи (Свідоцтво № 43 від 10.02.2017 р.). Свідоцтво.

- Полтавський кооперативний коледж Полтавської облспоживспілки, підвищення кваліфікації за напрямком правознавство (Довідка № 593 від 15.11.2018 р.).

- Європейський університет Віадріна, науково-педагогічне стажування «Організація навчального процесу для здобувачів юридичної освіти, інноваційні методи навчання у закладах вищої освіти України та ЄС» (28 жовтня – 6 грудня 2019 року), м. Франкфурт-на-Одері, Федеративна Республіка Німеччина (6 кред., 180 годин.). Сертифікат.

- Європейський університет Віадріна, науково-педагогічне стажування «Організація навчального процесу для здобувачів юридичної освіти» (24 серпня – 02 жовтня 2020 року), м. Франкфурт-на-Одері, Федеративна Республіка Німеччина (6 кред., 180 годин.). Сертифікат.

+

 

Липій Євгенія Анатоліївна

Підвищення кваліфікації (стажування) у Харківському національному університеті внутрішніх справ (з 20.07.2020 р. по 14.08.2020 р., 120 год. Довідка

Участь у міжнародній конференції "Міжнародна наукова конференція на тему: Безпека країн Центральної та Східної Європи в контексті транскордонних загроз безпеці", Поморська академя в Слупську, Польща (Miedzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: Bezpieczeństwo państw Europy środkowej i wschodniej w kontekście transgranicznych zagrożeń bezpieczeństwa, Akademia Pomorska w Słupsku), свідоцтво учасника, 26-27.11.2020.

+

 

Дубович Олеся Валеріївна

- Участь у Школі з прав людини з курсу «Європейська конвенція з прав людини» 22-23 вересня 2017 р. м.Харків.

- Науково-педагогічне стажування «Організація навчального процесу для здобувачів юридичної освіти, інноваційні методи навчання у закладах вищої освіти України та ЄС» (м. Франкфурт-на-Одері, Федеративна Республіка Німеччина 25 листопада – 6 грудня 2019 р., 180 год.). Сертифікат учасника.

- Центр підвищення кваліфікації викладачів кримінального права Інституту післядипломної освіти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Курс підвищення кваліфікації з теми "Новелізація кримінального права України" (листопад 2019 року, 94 год.). Сертифікат.

Онлайн-курс на платформі Prometheus "Дослідження корупції: Як це працює?", сертифікат від 28.01.2021

+

 

Купченя Лідія Іванівна Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Тема: «Проєктування відкритих онлайн курсів та створення відеолекцій». Сертифікат про підвищення кваліфікації СС 38282994/011921 від 22 січня 2021 року. +