Перспективи грантової діяльності та академічної мобільності

Перспективи грантової діяльності та академічної мобільності

Здобувачі вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» та 292 «Міжнародні економічні відносини» отримали унікальну можливість долучення до грантової діяльності та академічної мобільності завдяки реалізованим ініціативам професорсько-викладацького складу Полтавського державного аграрного університету (ПДАУ) та Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (ХНУ ім. Н.В. Каразіна). В рамках угоди про співробітництво закладів вищої освіти А. О. Пантелеймоненко (професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин ПДАУ) та В. В. Гончаренко (професор кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова ХНУ ім. Н.В. Каразіна) прийняли запрошення німецьких колег із Лейбніц-Інституту сільськогосподарського розвитку в країнах із перехідною економікою (Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies, ІАМО, м. Халле, Німеччина).
Співпраця науковців відбувалось у формі підвищення кваліфікації та здійснювалась у межах реалізації права на академічну мобільність. Перебуваючи в ІАМО, українські професори та німецький професор В. Валентинов провели спільні наукові дослідження. Їх результати стали початком роботи над підготовкою підручника за тематикою «третього сектору», соціальної (солідарної) економіки та соціального підприємництва в ЄС. У підручнику буде висвітлена актуальна для країн ЄС і досить нова для України проблематика. Поява такого підручника відкриває можливість розширення в навчальних планах університетів України вивчення предметів, які висвітлюють досвід розвитку «третього сектору» та соціальної (солідарної) економіки в ЄС, а також успішну практику соціального підприємництва в цих країнах.
Усе це сприятиме розширенню започаткованої співпраці між навчальними закладами та дозволить у подальшому включити ПДАУ до різноманітних грантових програм ЄС (у складі міжнародного консорціуму університетів). Для студентів ПДАУ така практика міжнародного наукового співробітництва відкриє нові можливості для розвитку академічної мобільності.